30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży „czasu wolnego” - rusza konkurs!

30 milionów na dotacje dla pomorskich firm z branży „czasu wolnego”

Rusza specjalny konkurs!


Samorząd Województwa ogłasza 5 czerwca konkurs dla pomorskich mikro i małych firm turystycznych dając im możliwość pozyskania na swój projekt do ćwierć miliona złotych bezzwrotnej dotacji.

Minimum 30 milionów dla mikro i małych firm z branży „czasu wolnego” na niwelowanie negatywnych skutków epidemii COVID-19.

Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Rozwoju Pomorza już od 24 czerwca do wyczerpania środków. Od 08 do 22 czerwca istnieje możliwość przetestowania projektów w Generatorze Wniosków.

Dla kogo?

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie mikro i mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę w Województwie Pomorskim prowadzący działalność gospodarczą w tzw. „branżach przemysłu czasu wolnego”.

Są to między innymi: hotele, motele, hostele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, ośrodki wczasowe, schroniska młodzieżowe, campingi,obiekty oferujące w sposób zorganizowany miejsca noclegowe (z wyjątkiem mieszkań na wynajem),restauracje, kawiarnie, puby, bary i inne lokale gastronomiczne oraz punkty małej gastronomii, organizatorzy turystyki, przewodnicy, punkty informacji turystycznej, gestorzy atrakcji turystycznych (w tym muzea), wypożyczalnie sprzętu turystycznego, organizatorzy usług sportowo-rekreacyjnych i aktywnych form wypoczynku (z wyłączeniem siłowni i klubów fitness). Firma musi prowadzić działalność w branży co najmniej od dnia 1 lipca 2019.


Na jakie typy projektów?

Dofinansowanie można pozyskać na projekty służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wystąpienia epidemii COVID-19 w przedsiębiorstwach „przemysłu czasu wolnego” polegające na przebudowie lub rozbudowie infrastruktury (obiektów), adaptacji pomieszczeń, zakupie wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej i dezynfekcji niezbędnych do spełnienia wymogów sanitarnych. Wsparcie przeznaczone jest na cele inwestycyjne ewentualnie w połączeniu ze wsparciem na kapitał obrotowy.

Wysokość wsparcia.

Przedsiębiorca może złożyć jeden wniosek. Minimalna wielkość projektu to 10 tys. zł – maksymalna 2 mln. Dofinasowanie części inwestycyjnej to aż 85%. Firmy mogą starać się o dofinansowanie maksymalnie do 250 tys. złotych. Do 30 % kosztów kwalifikowalnych można przeznaczyć na cele obrotowe, które będą finansowane aż w 100%..


Tryb przeprowadzenia konkursu

  • 5 czerwca – ogłoszenie o naborze – dokumenty i informacje zamieszczone są na stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA
  • 8-22 czerwca – dostępna będzie dla wnioskodawców testowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Pozwoli to na zapoznanie się z tym narzędziem, a przy okazji będzie to też czas na zbieranie danych i pracę nad projektem.
  • 24 czerwca, godz. 9.00 – rozpoczęcie naboru wniosków.

Nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym i zostanie wstrzymany, gdy suma dofinansowania we wnioskach złożonych (wysłanych) w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych przekroczy 200% alokacji lub w dniu 30 października 2020 r. Nabór realizowany jest w trybie nadzwyczajnym na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.


Jak to zrobić?

Formularz wniosku o dofinansowanie należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (GWA). Najpóźniej następnego dnia po wysłaniu wniosku w GWA, należy wysłać wniosek w formie papierowej (wraz z załącznikami), wyłącznie listownie (pocztą) na adres Agencji Rozwoju Pomorza (decyduje data stempla pocztowego). Brak wysyłki wersji papierowej w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Co ważne, pierwszeństwo w dostępie do dofinansowania zależy od daty i czasu wysłania wniosków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, a nie od daty wysłania wersji papierowej.


Gdzie szukać informacji?

Informacje, ogłoszenie i komplet dokumentów znajdują się na stronie Agencji Rozwoju Pomorza SA - www.arp.gda.pl

Odpowiedzi na pytania udzielają:

  • Pracownicy Sekcji Kontraktowania ARP S.A., tel. (58) 32 33 107, e-mail: konkurs221@arp.gda.pl
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich,tel. (58) 32 33 106, e-mail: gdansk.pife@pomorskie.eu; Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel. 59 714 18 44, e-mail: slupsk.pife@pomorskie.eu

Więcej informacji i dokumentacja na https://www.arp.gda.pl/2024,konkurs-2-2-1-3


FIRMY SIT

Eco Light Led LTD Gymsteer Sp. z o.o Ekowat Wind Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Administracja SIT ALLKOM Marcin Kędzierski Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Oferta: Biurko na godziny Pracownia ARiSW Miniowe Formy 3D Asseco Business Solutions S.A. Kaliop Poland Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Foton Szkoła Badmintona Mateusz Dynak DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. Apator Telemetria Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich EKOPERFEX Labolatorium Ds Technology Sp. z o.o OTK PROJEKT Eco Light LED Biurko na godzinę BlackTech ECO LED PRESTIGE Digital Journey - Agencja Kreatywna

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Eco Light Led LTD Gymsteer Sp. z o.o Ekowat Wind Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o ALLKOM Marcin Kędzierski Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Miniowe Formy 3D Asseco Business Solutions S.A. Kaliop Poland Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Foton Szkoła Badmintona Mateusz Dynak DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. Apator Telemetria Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich EKOPERFEX Labolatorium Ds Technology Sp. z o.o OTK PROJEKT Eco Light LED Biurko na godzinę BlackTech ECO LED PRESTIGE Digital Journey - Agencja Kreatywna Eco Light Led LTD Gymsteer Sp. z o.o Ekowat Wind Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o ALLKOM Marcin Kędzierski Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Miniowe Formy 3D Asseco Business Solutions S.A. Kaliop Poland Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Foton Szkoła Badmintona Mateusz Dynak DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. Apator Telemetria Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich EKOPERFEX Labolatorium Ds Technology Sp. z o.o OTK PROJEKT Eco Light LED Biurko na godzinę BlackTech ECO LED PRESTIGE Digital Journey - Agencja Kreatywna
PARTNERZY