„Akademia przedsiębiorczości 2” - wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Prywatne Centrum Edukacyjne „ Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu słupskiego i lęborskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „ Akademia przedsiębiorczości 2”

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

  • Wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej)
  • Wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł.
  • Finansowego wsparcia pomostowego przyznawanego na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących w kwocie do 2 600,00 zł miesięcznie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (łącznie 31 200,00 zł. )

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, które mają co najmniej 30 lat i w ciągu ostatniego roku nie prowadziły firmy, mające miejsce zamieszkania na obszarze następujących gmin powiatu słupskiego: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Słupsk (gmina wiejska), Smołdzino lub z gminy powiatu lęborskiego: Cewice , zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 08.02.2021 r. do 19.02.2021 r. w miejscowości:

  • Słupsk, ul. Szczecińskiej 57
  • Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2 (biuro projektu)

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.marmolowski.pl zakładka Projekty unijne „Akademia przedsiębiorczości 2”.

Warunkiem zgłoszenia się do projektu będzie złożenie formularza rekrutacyjnego w ogłoszonym terminie rekrutacji.

Projekt „ Akademia przedsiębiorczości 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 05.07. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”.

Galeria zdjęć

FIRMY SIT

DW2 Group Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o ECO LED PRESTIGE Kaliop Poland Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Oferta: Biurko na godziny Mansolutions Sp. z o.o. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Ds Technology Sp. z o.o OTK PROJEKT Administracja SIT EKOPERFEX Labolatorium Digital Journey - Agencja Kreatywna Ev Volta Sp. z o.o Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna mptechnology Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Foreco Termoinspekcje RAIL-TECH Sp. z o.o. Apator Telemetria MTS - Multi Technology Solutions S.C Eco Light LED Ekowat Wind Sp. z o.o. Biurko na godzinę Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Gymsteer Sp. z o.o Eco Light Led LTD Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich BlackTech

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
DW2 Group Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o ECO LED PRESTIGE Kaliop Poland Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Mansolutions Sp. z o.o. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Ds Technology Sp. z o.o OTK PROJEKT EKOPERFEX Labolatorium Digital Journey - Agencja Kreatywna Ev Volta Sp. z o.o Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna mptechnology Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Foreco Termoinspekcje RAIL-TECH Sp. z o.o. Apator Telemetria MTS - Multi Technology Solutions S.C Eco Light LED Ekowat Wind Sp. z o.o. Biurko na godzinę Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Gymsteer Sp. z o.o Eco Light Led LTD Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich BlackTech DW2 Group Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o ECO LED PRESTIGE Kaliop Poland Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Mansolutions Sp. z o.o. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Ds Technology Sp. z o.o OTK PROJEKT EKOPERFEX Labolatorium Digital Journey - Agencja Kreatywna Ev Volta Sp. z o.o Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna mptechnology Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Foreco Termoinspekcje RAIL-TECH Sp. z o.o. Apator Telemetria MTS - Multi Technology Solutions S.C Eco Light LED Ekowat Wind Sp. z o.o. Biurko na godzinę Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Gymsteer Sp. z o.o Eco Light Led LTD Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich BlackTech
PARTNERZY