Akademia umiejętności językowych - bezpłatny kurs! poziom średniozaawansowany (B1/B2)

Słupski Inkubator Technologiczny realizujący na zlecenie Europejskiej Grupy Doradczej kursy jęzkowe, zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM KURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotach ekonomii społecznej zamieszkujących województwo pomorskie w wieku 18 lat i więcej, w szczególności osoby po 25 roku życia, w tym osoby 50+ oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

OFEROWANE WSPARCIE:

- kurs języka angielskiego na poziomie:
B1/B2 -240 godz. INFORMUJEMY, IŻ DOKUMNETY REKRTUACYJNE NA POZIOM B1/B2 będą przyjmowane w terminie 16.10-03.11.2017r.

Organizator zastrzega sobie możliwosc dokania zmian w organizacji kursów.

Udział dla uczestników jest bezpłatny. Jedynym poniesionym kosztem przez uczestnika jest zakup podręczników do każdego poziomu.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym obiekcie konferencyjnym jakim jest Słupski Inkubator Technologiczny, a lektorzy to osoby z długoletnim doświadczeniem.

Zajęcia będą odbywać się 2x w tygodniu po 4 godz.(45min.) z 1 przerwą 15min. W godzinach 16.30 – 19.45.

Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2017, zakończenie: kwiecień 2018r.

Kurs kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TOIEC. Egzamin zostanie przeprowadzony przez zewnętrzną firmę.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu ”Akademia umiejętności językowych”. Projektodawcą jest Europejska Grupa Doradcza. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Priorytet V: Zatrudnienia, Działanie: 5.5

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Zgłoszenie do projektu

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

  • Formularz zgłoszeniowy (PLIK PDF)
  • Zaświadczenie o zatrudnieniu (PLIK PDF)
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych plik pdf
  • Oświadczenie uczestnika projektu plik pdf
  • Ankieta motywacyjna (PLIK PDF)
  • Test z języka angielskiego (w przypadku osób ubiegających się o uczestnictwo w szkoleniu z języka angielskiego na poziomie B1/B2) (PLIK PDF)
  • Regulamin uczestnictwa w projekcie (PLIK PDF)

Oraz dostarczeniu:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

Regulamin uczestnictwa w projekcie.
(UWAGA! Regulamin dotyczy całości projektu realizowanego na terenie woj. pomorskiego przez Europejską Grupę Doradczą)

Miejsce i termin składania dokumentów: Słupski Inkubator Technologiczny ul. Portowa 13B, Słupsk Biuro administracji SIT(parter, przy Recepcji) do dnia 03.11.2017r.

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Surma oraz Agnieszka Górecka
tel. 59 846-81-00
e-mail:aleksandra.surma@sit.slupsk.pl
e-mail:agnieszka.gorecka@sit.slupsk.pl

FIRMY SIT

Ekowat Wind Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Miniowe Formy 3D Apator Telemetria ECO PRESTIGE Macrologic S.A. Pomieszczenia administracyjne SIT Sky Facades Sp. z o.o. Foton Kancelaria Gospodarcza EKOPERFEX S.C Kaliop Poland Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Hydro-Projekty DW2 Group Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Miramar Software Andrzej Wąsik Pracownia ARiSW Oferta: Biurko na godziny Vitalex Engineering

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Ekowat Wind Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Miniowe Formy 3D Apator Telemetria ECO PRESTIGE Macrologic S.A. Sky Facades Sp. z o.o. Foton Kancelaria Gospodarcza EKOPERFEX S.C Kaliop Poland Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Hydro-Projekty DW2 Group Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Miramar Software Andrzej Wąsik Pracownia ARiSW Vitalex Engineering Ekowat Wind Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Miniowe Formy 3D Apator Telemetria ECO PRESTIGE Macrologic S.A. Sky Facades Sp. z o.o. Foton Kancelaria Gospodarcza EKOPERFEX S.C Kaliop Poland Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Hydro-Projekty DW2 Group Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Miramar Software Andrzej Wąsik Pracownia ARiSW Vitalex Engineering
PARTNERZY