Akademia umiejętności językowych - bezpłatny kurs! poziom średniozaawansowany (B1/B2)

Słupski Inkubator Technologiczny realizujący na zlecenie Europejskiej Grupy Doradczej kursy jęzkowe, zaprasza do udziału w BEZPŁATNYM KURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz podmiotach ekonomii społecznej zamieszkujących województwo pomorskie w wieku 18 lat i więcej, w szczególności osoby po 25 roku życia, w tym osoby 50+ oraz osoby o niskich kwalifikacjach (kryterium obligatoryjne)

OFEROWANE WSPARCIE:

- kurs języka angielskiego na poziomie: B1/B2 -240 godz.

DOKUMNETY REKRTUACYJNE NA POZIOM B1/B2 będą przyjmowane DO DNIA 31.08.2018r.

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w organizacji kursów.

Udział dla uczestników jest bezpłatny. Jedynym poniesionym kosztem przez uczestnika jest zakup podręczników do każdego poziomu.

Zajęcia odbywają się w nowoczesnym obiekcie konferencyjnym jakim jest Słupski Inkubator Technologiczny, a lektorzy to osoby z długoletnim doświadczeniem.

Zajęcia będą odbywać się 2x w tygodniu po 4 godz.(45min.) z 1 przerwą 15min. W godzinach 16.30 – 19.45.

Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2018 zakończenie: planowane marzec 2019r.

Kurs kończy się uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu TGLS (the global language system). Egzamin zostanie przeprowadzony przez zewnętrzną firmę.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu ”Akademia umiejętności językowych”. Projektodawcą jest Europejska Grupa Doradcza. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Priorytet V: Zatrudnienia, Działanie: 5.5

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

Oraz dostarczeniu:

  • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy)

Regulamin uczestnictwa w projekcie.
(UWAGA! Regulamin dotyczy całości projektu realizowanego na terenie woj. pomorskiego przez Europejską Grupę Doradczą)

Miejsce i termin składania dokumentów: Słupski Inkubator Technologiczny ul. Portowa 13B, Słupsk Biuro administracji SIT(parter, przy Recepcji) do dnia 31.08.2018r.

Osoby do kontaktu:
Aleksandra Surma oraz Agnieszka Górecka
tel. (59) 714-18-40
e-mail: aleksandra.surma@sit.slupsk.pl
e-mail: agnieszka.gorecka@sit.slupsk.pl

FIRMY SIT

Apator Telemetria Miniowe Formy 3D Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO mptechnology Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Ekowat Wind Sp. z o.o. BlackTech ECO LED PRESTIGE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich EKOPERFEX S.C Pomieszczenia administracyjne SIT DW2 Group Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Eco Light LED Foton Oferta: Biurko na godziny Biurko na godzinę Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Digital Journey - Agencja Kreatywna Asseco Business Solutions S.A. Kaliop Poland Sp. z o.o.

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Apator Telemetria Miniowe Formy 3D Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO mptechnology Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Ekowat Wind Sp. z o.o. BlackTech ECO LED PRESTIGE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich EKOPERFEX S.C DW2 Group Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Eco Light LED Foton Biurko na godzinę Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Digital Journey - Agencja Kreatywna Asseco Business Solutions S.A. Kaliop Poland Sp. z o.o. Apator Telemetria Miniowe Formy 3D Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO mptechnology Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Ekowat Wind Sp. z o.o. BlackTech ECO LED PRESTIGE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich EKOPERFEX S.C DW2 Group Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Eco Light LED Foton Biurko na godzinę Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Digital Journey - Agencja Kreatywna Asseco Business Solutions S.A. Kaliop Poland Sp. z o.o.
PARTNERZY