Bałtyckie Centrum Czystej Energii

Bałtyckie Centrum Czystej Energii jest inicjatywą Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wspieraną przez lokalne władze samorządowe. Jej celem jest podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw służących rozpowszechnianiu i inicjowaniu wspólnych działań służących tworzeniu korzystanych warunków dla rozwoju energetyki odnawialnej.

Jednym z głównych zamierzeń Centrum stanowi edukacja. Ma ona na celu informowanie, promowanie i przekazywanie wiedzy na temat racjonalnego gospodarowania energią dzieciom, młodzieży, przedsiębiorcom oraz wszystkim tym, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w tej dziedzinie.

Na bazie Słupskiego Inkubatora Technologicznego zarządzanego przez PARR S.A. w 2015r. powstanie Pracowania Odnawialnych Źródeł Energii. Na jej zasobach będzie możliwe obserwowanie i analiza różnych źródeł energii odnawialnych zainstalowanych w budynku SIT oraz realizacja działań szkoleniowych w zakresie edukacji specjalistów z branż związanych z OZE.
...............................................................................................................................................................................................................

Zadanie pn. " Energetyczne spotkania z energią"

Zadanie pn. "Skuteczny recykling- budujemy świadomość na rzecz ochrony zasobów naturalnych Ziemi"

FIRMY SIT

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Ekowat Wind Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Hydro-Projekty Termo EKO Sp z.o.o Miramar Software Andrzej Wąsik Kaliop Poland Sp. z o.o. DW2 Group EKOPERFEX S.C Macrologic S.A. Pracownia ARiSW Apator Telemetria Pomieszczenia administracyjne SIT Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Oferta: Biurko na godziny Tritec Engineering Foton Kancelaria Gospodarcza Vitalex Engineering Sky Facades Sp. z o.o. ECO PRESTIGE WIZJOSTUDIO

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 846 81 00
fax: 59 846 81 01
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Ekowat Wind Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Hydro-Projekty Termo EKO Sp z.o.o Miramar Software Andrzej Wąsik Kaliop Poland Sp. z o.o. DW2 Group EKOPERFEX S.C Macrologic S.A. Pracownia ARiSW Apator Telemetria Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Tritec Engineering Foton Kancelaria Gospodarcza Vitalex Engineering Sky Facades Sp. z o.o. ECO PRESTIGE WIZJOSTUDIO Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Ekowat Wind Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Hydro-Projekty Termo EKO Sp z.o.o Miramar Software Andrzej Wąsik Kaliop Poland Sp. z o.o. DW2 Group EKOPERFEX S.C Macrologic S.A. Pracownia ARiSW Apator Telemetria Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Tritec Engineering Foton Kancelaria Gospodarcza Vitalex Engineering Sky Facades Sp. z o.o. ECO PRESTIGE WIZJOSTUDIO
PARTNERZY