Akademia Przedsiębiorczości 2 - wsparcie szkoleniowe i finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Prywatne Centrum Edukacyjne „ Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu słupskiego i lęborskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu

„ Akademia przedsiębiorczości 2”.

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

  • Wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzających rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej)
  • Wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł.
  • Finansowego wsparcia pomostowego przyznawanego na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących w kwocie do 2 600,00 zł miesięcznie od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej ( łącznie 31 200,00 zł. )

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, które mają co najmniej 30 lat i w ciągu ostatniego roku nie prowadziły firmy, mające miejsce zamieszkania na obszarze następujących gmin powiatu słupskiego: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Słupsk (gmina wiejska), Smołdzino lub z gminy powiatu lęborskiego: Cewice , zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane będą od 17.08.2020 r. do 28.08.2020 r. w Bytowie,

przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.marmolowski.pl zakładka Projekty unijne „Akademia przedsiębiorczości 2”. Warunkiem zgłoszenia się do projektu będzie złożenie formularza rekrutacyjnego w ogłoszonym terminie rekrutacji.

Projekt „ Akademia przedsiębiorczości 2” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 05.07. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP) „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”.

plakat

Galeria zdjęć

FIRMY SIT

Foton Szkoła Badmintona Mateusz Dynak ECO LED PRESTIGE ALLKOM Marcin Kędzierski Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna OTK PROJEKT Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Eco Light LED Foreco Termoinspekcje Digital Journey - Agencja Kreatywna Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Asseco Business Solutions S.A. Ekowat Wind Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Administracja SIT DW2 Group Eco Light Led LTD BlackTech Ds Technology Sp. z o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. Apator Telemetria Gymsteer Sp. z o.o EKOPERFEX Labolatorium Pracownia ARiSW mptechnology Sp. z o.o. Biurko na godzinę Oferta: Biurko na godziny Miniowe Formy 3D

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Foton Szkoła Badmintona Mateusz Dynak ECO LED PRESTIGE ALLKOM Marcin Kędzierski Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna OTK PROJEKT Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Eco Light LED Foreco Termoinspekcje Digital Journey - Agencja Kreatywna Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Asseco Business Solutions S.A. Ekowat Wind Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO DW2 Group Eco Light Led LTD BlackTech Ds Technology Sp. z o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. Apator Telemetria Gymsteer Sp. z o.o EKOPERFEX Labolatorium Pracownia ARiSW mptechnology Sp. z o.o. Biurko na godzinę Miniowe Formy 3D Foton Szkoła Badmintona Mateusz Dynak ECO LED PRESTIGE ALLKOM Marcin Kędzierski Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna OTK PROJEKT Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Eco Light LED Foreco Termoinspekcje Digital Journey - Agencja Kreatywna Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Asseco Business Solutions S.A. Ekowat Wind Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO DW2 Group Eco Light Led LTD BlackTech Ds Technology Sp. z o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. Apator Telemetria Gymsteer Sp. z o.o EKOPERFEX Labolatorium Pracownia ARiSW mptechnology Sp. z o.o. Biurko na godzinę Miniowe Formy 3D
PARTNERZY