"Energetyczne spotkania z energią"

„Energetyczne spotkania z energią!”- bezpłatne warsztaty dla najmłodszych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Energetyczne spotkania z energią”

Organizatorem warsztatów jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A realizująca zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Energetyczne Spotkania z energią" w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Działania dotyczące realizacji warsztatów prowadzone są w ramach Bałtyckiego Centrum Czystej Energii utworzonego przez PARR S.A. w celu promocji i rozwijania postaw proekologicznych
i wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

Zajęcia w założeniu mają za zadanie w prosty i dostępny dla dzieci sposób zapoznać najmłodszych z tematyka dotyczącą odnawialnych źródeł energii. Podczas zajęć dzieci, przy użyciu specjalnych zestawów edukacyjnych dowiedzą się w jaki sposób można wykorzystać wiatr, wodę czy Słońce do produkcji energii i ciepła.

Forma warsztatów będzie urozmaicona, angażująca uczestników i pozwalająca im aktywnie uczestniczyć w zajęciach dzięki burzy mózgów, zabawom edukacyjnym oraz ćwiczeniom. Poprzez proste doświadczenia, dzieci dowiedzą się czym są odnawialne źródła energii oraz jak można je wykorzystywać.

Warsztaty odbędą się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13B w Słupsku w nowoczesnym Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym.

Na warsztaty zapraszamy dzieci w wieku od 8 do 10 lat.

Harmonogram zajęć (.pdf)

Formularz zgłoszeniowy (.doc)

...................................................................................................................................................................

W dniu 30 października 2014r. odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Nowa ustawa o OZE i źródła finansowania inwestycji OZE”. Spotkanie zrealizowała Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Energetyczne spotkania z energią”

Spotkanie było wydarzeniem towarzyszącym Pomorskim Dniom Energii 2014, które w dniach 23-24.10.2014r. odbywały się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Amber Expo w Gdańsku.

Spotkanie poprowadził m.in. ekspert w zakresie OZE, stale współpracujący z zagranicznymi firmami z branży energetyki odnawialnej, będący również doradcą samorządów terytorialnych i banków w dziedzinie OZE. Podczas spotkania przedstawione zostały również bieżące i przyszłe instrumenty pozwalające na finasowanie inwestycji OZE.

Tematyka spotkania cieszyła się dużym powodzeniem, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, a także przedsiębiorcy z branży odnawialnych źródeł energii.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego:

Ustawa o OZE (.pdf)

Instrumenty finansowania inwestycji OZE

Efekt ekologiczny realizacji zadania:

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wpłynęło na podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i przybliżenie tematu źródeł wytwarzających zieloną energię. Wpływa na to, że dzieci będą zwracały uwagę na źródła energii i dlaczego są tak istotne dla naszego środowiska. Ilości zainteresowanych wzięciem udziału w zajęciach świadczy niewątpliwie, iż jest to jedna z bardzo skutecznych form edukacji ekologicznej, a tematyka i forma zajęć nie sprawiła uczniom większej trudności i przybliżyła im, możliwości wytwarzania czystej energii. Również spotkanie informacyjne zorganizowane w ramach Pomorskich Dni Energii 2014r we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnikami byli zarówno przedstawiciele firm działających w OZE, instytucje samorządowe, a także zwykli mieszczańscy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie Ustawy o Oze, czy źródeł finansowania inwestycji OZE. Spotkanie dotyczyło istotnych zagadnień w zakresie przyszłościowego korzystania ze źródeł energii odnawialnej. Wskazanie zapisów procedowanej Ustawy o OZE pozwoliła uczestnikom zweryfikować swoje działania i zwrócić uwagę na najistotniejsze elementy wymagające rozważenia. Była to także dobra okazja do spotkania, wymiany informacji oraz nawiązania kontaktu pomiędzy różnych podmiotami działającymi na rynku OZE.

FIRMY SIT

Digital Journey - Agencja Kreatywna BlackTech Biurko na godzinę OTK PROJEKT Apator Telemetria DW2 Group EKOPERFEX Labolatorium Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD WIZJOSTUDIO Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Ekowat Wind Sp. z o.o. Oferta: Biurko na godziny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ECO LED PRESTIGE Ds Technology Sp. z o.o Miniowe Formy 3D Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Foton Administracja SIT Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Kaliop Poland Sp. z o.o. Eco Light LED mptechnology Sp. z o.o.

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Digital Journey - Agencja Kreatywna BlackTech Biurko na godzinę OTK PROJEKT Apator Telemetria DW2 Group EKOPERFEX Labolatorium Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD WIZJOSTUDIO Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Ekowat Wind Sp. z o.o. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ECO LED PRESTIGE Ds Technology Sp. z o.o Miniowe Formy 3D Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Foton Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Kaliop Poland Sp. z o.o. Eco Light LED mptechnology Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna BlackTech Biurko na godzinę OTK PROJEKT Apator Telemetria DW2 Group EKOPERFEX Labolatorium Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD WIZJOSTUDIO Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Ekowat Wind Sp. z o.o. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ECO LED PRESTIGE Ds Technology Sp. z o.o Miniowe Formy 3D Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Foton Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Kaliop Poland Sp. z o.o. Eco Light LED mptechnology Sp. z o.o.
PARTNERZY