"Energetyczne spotkania z energią"

„Energetyczne spotkania z energią!”- bezpłatne warsztaty dla najmłodszych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci na warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Energetyczne spotkania z energią”

Organizatorem warsztatów jest Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A realizująca zadanie z zakresu edukacji ekologicznej pn. "Energetyczne Spotkania z energią" w ramach dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Działania dotyczące realizacji warsztatów prowadzone są w ramach Bałtyckiego Centrum Czystej Energii utworzonego przez PARR S.A. w celu promocji i rozwijania postaw proekologicznych
i wykorzystujących źródła energii odnawialnej.

Zajęcia w założeniu mają za zadanie w prosty i dostępny dla dzieci sposób zapoznać najmłodszych z tematyka dotyczącą odnawialnych źródeł energii. Podczas zajęć dzieci, przy użyciu specjalnych zestawów edukacyjnych dowiedzą się w jaki sposób można wykorzystać wiatr, wodę czy Słońce do produkcji energii i ciepła.

Forma warsztatów będzie urozmaicona, angażująca uczestników i pozwalająca im aktywnie uczestniczyć w zajęciach dzięki burzy mózgów, zabawom edukacyjnym oraz ćwiczeniom. Poprzez proste doświadczenia, dzieci dowiedzą się czym są odnawialne źródła energii oraz jak można je wykorzystywać.

Warsztaty odbędą się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym przy ul. Portowej 13B w Słupsku w nowoczesnym Centrum Szkoleniowo- Konferencyjnym.

Na warsztaty zapraszamy dzieci w wieku od 8 do 10 lat.

Harmonogram zajęć (.pdf)

Formularz zgłoszeniowy (.doc)

...................................................................................................................................................................

W dniu 30 października 2014r. odbyło się spotkanie informacyjne pn. „Nowa ustawa o OZE i źródła finansowania inwestycji OZE”. Spotkanie zrealizowała Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą „Energetyczne spotkania z energią”

Spotkanie było wydarzeniem towarzyszącym Pomorskim Dniom Energii 2014, które w dniach 23-24.10.2014r. odbywały się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Amber Expo w Gdańsku.

Spotkanie poprowadził m.in. ekspert w zakresie OZE, stale współpracujący z zagranicznymi firmami z branży energetyki odnawialnej, będący również doradcą samorządów terytorialnych i banków w dziedzinie OZE. Podczas spotkania przedstawione zostały również bieżące i przyszłe instrumenty pozwalające na finasowanie inwestycji OZE.

Tematyka spotkania cieszyła się dużym powodzeniem, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, a także przedsiębiorcy z branży odnawialnych źródeł energii.

Prezentacje ze spotkania informacyjnego:

Ustawa o OZE (.pdf)

Instrumenty finansowania inwestycji OZE

Efekt ekologiczny realizacji zadania:

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów wpłynęło na podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i przybliżenie tematu źródeł wytwarzających zieloną energię. Wpływa na to, że dzieci będą zwracały uwagę na źródła energii i dlaczego są tak istotne dla naszego środowiska. Ilości zainteresowanych wzięciem udziału w zajęciach świadczy niewątpliwie, iż jest to jedna z bardzo skutecznych form edukacji ekologicznej, a tematyka i forma zajęć nie sprawiła uczniom większej trudności i przybliżyła im, możliwości wytwarzania czystej energii. Również spotkanie informacyjne zorganizowane w ramach Pomorskich Dni Energii 2014r we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomorskie w Unii Europejskiej cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnikami byli zarówno przedstawiciele firm działających w OZE, instytucje samorządowe, a także zwykli mieszczańscy zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie Ustawy o Oze, czy źródeł finansowania inwestycji OZE. Spotkanie dotyczyło istotnych zagadnień w zakresie przyszłościowego korzystania ze źródeł energii odnawialnej. Wskazanie zapisów procedowanej Ustawy o OZE pozwoliła uczestnikom zweryfikować swoje działania i zwrócić uwagę na najistotniejsze elementy wymagające rozważenia. Była to także dobra okazja do spotkania, wymiany informacji oraz nawiązania kontaktu pomiędzy różnych podmiotami działającymi na rynku OZE.

FIRMY SIT

Ekowat Wind Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Oferta: Biurko na godziny Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych DW2 Group Pomieszczenia administracyjne SIT Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Foton Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Apator Telemetria mptechnology Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD Szkoła Badmintona Mateusz Dynak EKOPERFEX Labolatorium ECO LED PRESTIGE Eco Light LED Digital Journey - Agencja Kreatywna Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech WIZJOSTUDIO Pracownia ARiSW Biurko na godzinę

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Ekowat Wind Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych DW2 Group Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Foton Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Apator Telemetria mptechnology Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD Szkoła Badmintona Mateusz Dynak EKOPERFEX Labolatorium ECO LED PRESTIGE Eco Light LED Digital Journey - Agencja Kreatywna Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech WIZJOSTUDIO Pracownia ARiSW Biurko na godzinę Ekowat Wind Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych DW2 Group Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Foton Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Apator Telemetria mptechnology Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD Szkoła Badmintona Mateusz Dynak EKOPERFEX Labolatorium ECO LED PRESTIGE Eco Light LED Digital Journey - Agencja Kreatywna Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech WIZJOSTUDIO Pracownia ARiSW Biurko na godzinę
PARTNERZY