Jak to się robi w Ameryce? czyli o komercjalizacji wiedzy i transferze technologii w SIT

W dniu 12.06.2017r. Słupski Inkubator Technologiczny (SIT) odwiedziła pani Kathleen Graham – Regionalny Koordynator Programu FTTA (przepisy rządu federalnego dotyczące transferu technologii) w Agencji ds. Ochrony Środowiska oraz Pani Alison Behling, Sekretarz ds. Środowiska, Nauki, Zdrowia i Nowych Technologii w Sekcji Ekonomicznej Ambasady USA w Warszawie.

Wizyta Pani Kathleen w Słupsku została zainicjowana i zorganizowana przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki z Warszawy. Spotkanie było częścią tzw. „Science Fellowship Programe”, realizowanego przez Ambasadę USA i miało na celu przekazanie dobrych praktyk i amerykańskich doświadczeń w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

Kathleen Graham posiada 10 letnie doświadczenie w przekuwaniu technologii rządowych w sukcesy komercyjne. Prowadzi negocjacje w obszarze współpracy naukowej i umów licencyjnych dotyczących kolaboracji administracji rządowej, uniwersytetów i biznesu. Zajmuje się również marketingiem technologii rządowych oraz monitorowaniem wskaźników skuteczności/użyteczności programów. Kathleen jako Przewodnicząca Komitetu Stanowego i Samorządu Terytorialnego Federalnego Konsorcjum Laboratorium Transferu Technologii (FLC - Federal Laboratory Constortium) kieruje pracami na rzecz transferu technologii w rządzie amerykańskim.

Wizyta w Słupsku składała się z 3 części – prezentacji lokalnego potencjału, spotkania wewnętrznego oraz otwartego warsztatu, na który zostali zaproszeni przedstawiciele lokalnego biznesu, uczelni wyższych oraz przedstawiciele samorządów miasta i gminy Słupsk. W spotkaniu tym wzięli również udział uczniowie liceum ogólnokształcącego nr II ze Słupska.

Pierwsza część wizyty miała za zadanie pokazanie potencjału Słupska i zaprezentowanie nowoczesnych i innowacyjnych przedsiębiorstw działających w Słupskim Inkubatorze Technologicznym – goście odwiedzili dwie firmy:

MP-Technology Sp. z o.o. oraz Optinav Sp. z o.o. Ponadto zwiedzono obiekt SIT, w tym specjalistyczne pracownie: Automatyki, Robotyki i Systemów Wizyjnych oraz Odnawialnych Źródeł Energii, które stanowią olbrzymi atut Regionu w rozwoju nowych technologii.

Następnie zorganizowano wewnętrzne spotkanie z przedstawicielami PARR S.A. i dyskutowano nt. możliwości podjęcia szeroko pojętej współpracy naszego regionu z USA. Zaprezentowano dotychczasową działalność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i jej plany rozwojowe. Przedstawiono na czym polega i jak funkcjonuje Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna i Słupski Inkubator Technologiczny. Mówiono także o lokalnych problemach i barierach, ale przedstawiono też wiele inicjatyw, aktywności i działań Agencji nakierowanych na ich zniwelowanie.

Na koniec dnia zorganizowano otwarte warsztaty dla lokalnej społeczności. Pierwszą ich część stanowiła prezentacja pani Kathleen Graham nt. amerykańskich doświadczeń w komercjalizacji technologii, w tym sposobu rejestrowania patentów, ich kupowania, kosztach i możliwościach wdrażania technologii. Zaprezentowano wiele studiów przypadków, w tym małych amerykańskich miast, porównywalnych do Słupska (pod względem ilości mieszkańców), które dzięki swoim staraniom stały się jednymi z najnowocześniejszych centrów B+R w Stanach Zjednoczonych. Wskazano też różne działania jakie podejmują amerykańskie uczelnie, by transferować efekty prac studentów i naukowców. Jedna zasadnicza różnica pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską to przede wszystkim inny sposób finansowania tego typu inicjatyw – w USA koordynuje i dotuje je amerykański rząd.

Następnie p. Dominika Gregorek z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku zaprezentowała dostępne regionalne fundusze skierowane na badania, rozwój i komercjalizację wiedzy. Obecnie ogłoszono konkurs na wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. pomorskiego w ramach działania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje. Program daje możliwość pozyskania finansowania na działalność B+R dla firm (w ewentualnych partnerstwach z m.in. jednostkami naukowymi IOB, szkołami wyższymi, instytutami B+R itp.).

Po części prezentacyjnej rozpoczęto sesję pytań i dyskusję z zaproszonymi uczestnikami spotkania. Dyskutowano m.in. o barierach Słupska w rozwoju kształcenia kadry i nowoczesnych technologii m.in. związanych z brakiem technicznej uczelni wyższej w mieście. Z ramienia Akademii Pomorskiej głos zabrał rektor – Prof. Zbigniew Osadowski. Zaprezentował działalność instytucji i problemy z jakimi boryka się uczelnia oraz plany na najbliższą przyszłość – m.in. realizacja przedsięwzięcia pn. Słupski Ośrodek Akademicki.

Warto przytoczyć, że w ramach tej inicjatywy planuje się utworzenie nowych praktycznych kierunków ukierunkowanych na potrzeby gospodarki, pozwalające stworzyć ofertę wychodzącą naprzeciw potrzebom rynku pracy. Warto też podkreślić, że dzięki realizacji tego projektu opracowane zostaną programy kształcenia z udziałem pracodawców subregionu, w czym uczelnię wspierać będą jako partnerzy projektowi: PARR/Słupski Inkubator Technologiczny i Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa. Specjalności inżynierskie, które już od roku akademickiego 2017/2018 poszerzą ofertę edukacyjną AP to: materiałoznawstwo, programowanie w robotyce i automatyce, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych, odnawialne źródła energii, przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, gospodarka komunalna i wodno-ściekowa. W ramach projektu SOA zostaną uruchomione oprócz ww. specjalności inżynierskich również nowe specjalności w trzech obszarach oczekiwanych przez gospodarkę subregionu: Inteligentne Technologie (ochrona cyberprzestrzeni, cybermedia, cyberzagrożenia, analiza danych w Business Intelligence), Energetyka i Środowisko (ekoenergetyka, biomonitoring i zrównoważony rozwój, oraz Turystyka i Zdrowie (fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, rehabilitacja w opiece geriatrycznej).

Akademia Pomorska wyraziła również zainteresowanie nawiązaniem współpracy z uczelniami ze Stanów, które skutecznie prowadzą działalność transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, m.in. w zakresie nauk przyrodniczych.

Podczas dyskusji zasugerowano także stworzenie platformy współpracy (np. poprzez organizację otwartych spotkań) w Słupsku, która mogłaby zaowocować wypracowaniem modelu rozwoju miasta i podniesienia jego innowacyjności, być może w przyszłości dając podbudowę pod centrum transferu technologii. Celem miałoby być rozpoczęcie dialogu pomiędzy wszystkimi istotnymi partnerami lokalnego ekosystemu, czyli samorządów, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz uczelni wyższej, dla obrania najbardziej optymalnego, dopasowanego do potrzeb naszego miasta kierunku rozwoju.

Po oficjalnej części uczestnicy słupskiego spotkania mieli okazję na indywidualne rozmowy z Panią Kathleen Graham.

Byłam bardzo zadowolona z mojej wizyty w Słupsku i jestem wdzięczna, że mogłam się tyle dowiedzieć o Słupskim Inkubatorze Technologicznym oraz wysiłkach w regionie by rozszerzyć możliwości gospodarcze Słupska. Inkubator ma dynamiczną sieć firm a Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego nadaje impetu rozwojowi gospodarki w regionie. Czekam z niecierpliwością na ekspansję działań w tym obszarze”.

Celem całościowej wizyty Pani Kathleen Graham w Polsce w ramach programu US Embassy Science Fellowship jest m.in. rozpoznanie możliwości współpracy z polskimi instytucjami w zakresie wzmacniania nauki, technologii i innowacji, współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego, przemysłu sektora prywatnego i rządowych podmiotów, a także identyfikacji roli korporacyjnej oraz zakres finansowania innowacji i badań naukowych na uniwersytetach.

Poprosiliśmy Panią Kathleen, żeby po zakończeniu jej wizyty w Polsce (odbywającej się w ramach programu US Embassy Science Fellowship) przekazała nam swoje spostrzeżenia i postarała się wskazać rekomendacje i możliwe kierunki rozwoju i ulepszenia innowacyjności w regionie słupskim” – podsumowuje Bartosz Świtała, który z ramienia PARR koordynował wizytę gości z Ambasady USA.

Opracowanie tekstu:

Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów w PARR S.A.


Galeria zdjęć

FIRMY SIT

Eco Light Led RAIL-TECH Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Foreco Termoinspekcje Pracownia ARiSW Ev Volta Sp. z o.o mptechnology Sp. z o.o. OTK PROJEKT Oferta: Biurko na godziny Digital Journey - Agencja Kreatywna Asseco Business Solutions S.A. Administracja SIT ECO LED PRESTIGE Ekowat Wind Sp. z o.o. Punkt Informacyjny ARP Biurko na godzinę DW2 Group Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED EKOPERFEX Labolatorium Ds Technology Sp. z o.o MTS - Multi Technology Solutions S.C Biura Konstrukcyjne

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Eco Light Led RAIL-TECH Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Foreco Termoinspekcje Pracownia ARiSW Ev Volta Sp. z o.o mptechnology Sp. z o.o. OTK PROJEKT Digital Journey - Agencja Kreatywna Asseco Business Solutions S.A. ECO LED PRESTIGE Ekowat Wind Sp. z o.o. Punkt Informacyjny ARP Biurko na godzinę DW2 Group Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED EKOPERFEX Labolatorium Ds Technology Sp. z o.o MTS - Multi Technology Solutions S.C Biura Konstrukcyjne Eco Light Led RAIL-TECH Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Foreco Termoinspekcje Pracownia ARiSW Ev Volta Sp. z o.o mptechnology Sp. z o.o. OTK PROJEKT Digital Journey - Agencja Kreatywna Asseco Business Solutions S.A. ECO LED PRESTIGE Ekowat Wind Sp. z o.o. Punkt Informacyjny ARP Biurko na godzinę DW2 Group Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED EKOPERFEX Labolatorium Ds Technology Sp. z o.o MTS - Multi Technology Solutions S.C Biura Konstrukcyjne
PARTNERZY