Centrum Przedsiębiorczości

Dołącz do społeczności SIT!

Dlaczego warto tu być?!

U nas poznasz osoby podobne do Ciebie, pasjonatów praktycznych rozwiązań i nowych technologii.

Obecności w SIT to nie tylko atrakcyjna i wygodna powierzchnia do pracy, to także doskonała możliwość poznania ciekawych osób i nawiązania współpracy oraz bycie w centrum najważniejszych wydarzeń branżowych.

Serdecznie zapraszamy firmy zainteresowane ulokowaniem swojej działalności w Słupskim Inkubatorze Technologicznym do złożenia swojej aplikacji o wynajem powierzchni (powierzchnia biurowa, powierzchnia produkcyjna).

Naborem objęte są firmy działające w szczególności w branżach preferowanych w rozumieniu regulaminu SIT:

- IT – technologie informatyczne,
-energie odnawialne,
-robotyka i automatyka,
-działalność w zakresie inżynierii i specjalistycznego projektowania,
-branża kreatywna (grafika komputerowa, techniki multimedialne, oprogramowanie),
-badania naukowe, prace rozwojowe i analizy techniczne.

Nabór prowadzony jest w systemie ciągłym do wyczerpania powierzchni.

Zasady rekrutacji oraz prowadzenia działalności w Słupskim Inkubatorze Technologicznym określa:

1. Regulamin funkcjonowania Słupskiego Inkubatora Technologicznego (.pdf)

2. Załączniki do Regulaminu:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz z instrukcją wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dodatkowo prosimy o wypełnienie: Zapotrzebowanie na usługi merytoryczne

Dokumenty aplikacyjne stanowią:

1. Formularz zgłoszeniowy do Słupskiego Inkubatora Technologicznego

Wraz z formularzem należy przedłożyć komplet wymaganych dokumentów:

a) dowód rejestracji przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze (ewidencja działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy),
b) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach (nie starszy niż 3 m-ce od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego)
c) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek (nie starszy niż 3 m-ce od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego)
d) Z uwagi na korzystanie z powierzchni na preferencyjnych warunkach konieczne jest złożenie także dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia pomocy de minimis:
- formularza informacji przedstawianych przez ubiegającego się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Do Formularza informacji przedstawianych przez ubiegającego się o pomoc de minimis należy dostarczyć następujące dokumenty:
- Informacja o wysokości uzyskanej pomocy de minimis (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu)
e) sprawozdanie finansowe za 3 ostatnie lata (dotyczy przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość i prowadzących działających gospodarczą powyżej 3 lat). UWAGA: W przypadku podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, a działających krócej niż 3 lata należy przedstawić: Rachunek zysków i strat za rok bieżący oraz poprzedzający (jeśli dotyczy).
f) Zapotrzebowanie na usługi merytoryczne

Dodatkowe dokumenty, które przedsiębiorca składa na potwierdzenie elementów podlegających ocenie przy rekrutacji:

a) wydruk ZUS DRA z widoczną liczbą osób ubezpieczonych, na potwierdzenie ilości etatów za rok ubiegły oraz stan na rok bieżący (w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklarował zatrudnienie w Formularzu)

b) dokumenty potwierdzające kwalifikacje przedsiębiorcy prowadzącego działalność lub/i zatrudnionych pracowników –Oświadczenie przedsiębiorcy potwierdzającego kwalifikację własne/ zatrudnionych pracowników (o ile przedsiębiorca zadeklarował takie w Formularzu)

c) dokumenty potwierdzające współpracę z jednostkami naukowymi (porozumienie, umowa współpracy, umowa partnerska, list intencyjny itp.) o ile przedsiębiorca zadeklarował istnienie takiej współpracy w Formularzu.

d) dokument potwierdzający posiadanie przez podmiot patentu, wzoru użytkowego, certyfikatu, licencji, technologii itp. (o ile przedsiębiorca zadeklarował posiadanie takowych w Formularzu)

FIRMY SIT

Fabryka Biznesu i Finansów Sp. z o.o OTK PROJEKT Gymsteer Sp. z o.o Administracja SIT Ekowat Wind Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Foreco Termoinspekcje Digital Journey - Agencja Kreatywna mptechnology Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led BlackTech Eco Light LED Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o ECO LED PRESTIGE Punkt Informacyjny ARP Pracownia ARiSW DW2 Group Biurko na godzinę MTS - Multi Technology Solutions S.C Oferta: Biurko na godziny Kaliop Poland Sp. z o.o. Ev Volta Sp. z o.o EKOPERFEX Labolatorium

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Fabryka Biznesu i Finansów Sp. z o.o OTK PROJEKT Gymsteer Sp. z o.o Ekowat Wind Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Foreco Termoinspekcje Digital Journey - Agencja Kreatywna mptechnology Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led BlackTech Eco Light LED Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o ECO LED PRESTIGE Punkt Informacyjny ARP Pracownia ARiSW DW2 Group Biurko na godzinę MTS - Multi Technology Solutions S.C Kaliop Poland Sp. z o.o. Ev Volta Sp. z o.o EKOPERFEX Labolatorium Fabryka Biznesu i Finansów Sp. z o.o OTK PROJEKT Gymsteer Sp. z o.o Ekowat Wind Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Foreco Termoinspekcje Digital Journey - Agencja Kreatywna mptechnology Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led BlackTech Eco Light LED Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o ECO LED PRESTIGE Punkt Informacyjny ARP Pracownia ARiSW DW2 Group Biurko na godzinę MTS - Multi Technology Solutions S.C Kaliop Poland Sp. z o.o. Ev Volta Sp. z o.o EKOPERFEX Labolatorium
PARTNERZY