Konkurs o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy”

Konkurs organizowany jest po raz XV z inicjatywy Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości, której przewodniczy Marszałek Województwa Pomorskiego, Pan Mieczysław Struk.

Do konkursu o prestiżową statuetkę „Gryfa Gospodarczego” zapraszamy liderów pomorskiej przedsiębiorczości.

Celem głównym Konkursu jest promowanie przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej przedsiębiorstw regionu poprzez:

 • prezentację firm, które w sposób szczególny wpływają na rozwój gospodarczy województwa,
  • rekomendowanie laureatów Konkursu do ogólnopolskich nagród i wyróżnień,
  • upowszechnianie dobrych praktyk w biznesie,
  • włączenie sektora przedsiębiorców do współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego,
  • inicjowanie pozytywnego współzawodnictwa przedsiębiorstw oraz
  • promowanie korzystnego i pożądanego wizerunku gospodarczego województwa.

Uczestnicy

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie mogą złożyć przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio – poprzez organizacje skupiające przedsiębiorców. Udział w konkursie o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2014” jest bezpłatny, a wydatki przedsięwzięcia pokrywają środki z budżetu Województwa Pomorskiego oraz wpłaty sponsorów Konkursu.

Zgłoszenie uczestnictwa mogą złożyć przedsiębiorstwa mające zarejestrowaną siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Uczestnicy konkursu zobowiązani są oświadczyć, iż nie mają zaległości w opłacaniu podatków oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne, a także dostarczyć kopię dokumentu rejestrowego przedsiębiorstwa. Formularz konkursu o Nagrodę Pomorską „Gryf Gospodarczy 2014”, wraz z Regulaminem dostępny jest na stronie internetowej http://www.gryfgospodarczy.pl/

Kategorie konkursowe

Konkurs rozstrzygany jest w czterech kategoriach:

 • „Mikroprzedsiębiorstwo” – zatrudniające mniej niż 10 pracowników,
 • „Małe Przedsiębiorstwo” – zatrudniające do 10 do 49 pracowników,
 • „Średnie Przedsiębiorstwo” – zatrudniające od 50 do 249 pracowników,
 • „Duże Przedsiębiorstwo” – zatrudniające powyżej 250 pracowników.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymują statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2014”. Kapituła Konkursu przyznaje także wyróżnienia pozostałym finalistom w każdej kategorii konkursowej. Zarówno laureaci, jak i firmy wyróżnione, mają prawo używać logo
i określenie: ”Laureat/Wyróżnienie Konkursu Nagrody Pomorskiej „Gryf Gospodarczy 2014”.

Media i instytucje patronujące konkursowi przyznają jednemu z finalistów, honorową statuetkę Nagrody Pomorskiej „Gryfa Medialnego 2014”.

Nagroda Specjalna: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO

Dodatkowo, w ramach kategorii specjalnej Konkursu, partner strategiczny Grupa LOTOS przyzna nagrodę INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO.

W tej kategorii ocenie podlegać będą m.in. wdrożone w przedsiębiorstwie innowacyjne rozwiązania, w szczególności rozwiązania wypracowane we współpracy z jednostkami naukowo – badawczymi. Jednym z kryteriów przyznania nagrody specjalnej będą działania zwiększające skalę współpracy pracowników innowacyjnych przedsiębiorstw z zespołami badawczymi, gdzie celem jest komercjalizacja wyników badań przez wprowadzenie nowego produktu /usługi na rynek.

Zgłoszenia konkursowe

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na portalu Konkursu: www.gryfgospodarczy.pl .

Serdecznie zapraszamy do udziału! Zgłoszenia proszę składać:

1) w formie elektronicznej (skany dokumentów) na adres mailowy Biura Konkursu: centrum@pom.pl

2) w formie papierowej do Sekretariatu Pomorskiej Rady Przedsiębiorczości:

-osobiście: w siedzibie Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP, przy ul. Rzeźnickiej 58 w Gdańsku (Sekretariat, II piętro, pokój 3.06),

-drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Departament Rozwoju Gospodarczego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk

do dnia 30 kwietnia 2014 roku (liczy się data stempla wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego).

FIRMY SIT

Eco Light Led Apator Telemetria Asseco Business Solutions S.A. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED RAIL-TECH Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Biurko na godzinę Ev Volta Sp. z o.o EKOPERFEX Labolatorium Biura Konstrukcyjne Pracownia ARiSW DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Mansolutions Sp. z o.o. OTK PROJEKT Ds Technology Sp. z o.o Foreco Termoinspekcje BlackTech Punkt Informacyjny ARP MTS - Multi Technology Solutions S.C Administracja SIT Oferta: Biurko na godziny

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Eco Light Led Apator Telemetria Asseco Business Solutions S.A. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED RAIL-TECH Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Biurko na godzinę Ev Volta Sp. z o.o EKOPERFEX Labolatorium Biura Konstrukcyjne Pracownia ARiSW DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Mansolutions Sp. z o.o. OTK PROJEKT Ds Technology Sp. z o.o Foreco Termoinspekcje BlackTech Punkt Informacyjny ARP MTS - Multi Technology Solutions S.C Eco Light Led Apator Telemetria Asseco Business Solutions S.A. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED RAIL-TECH Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Biurko na godzinę Ev Volta Sp. z o.o EKOPERFEX Labolatorium Biura Konstrukcyjne Pracownia ARiSW DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Mansolutions Sp. z o.o. OTK PROJEKT Ds Technology Sp. z o.o Foreco Termoinspekcje BlackTech Punkt Informacyjny ARP MTS - Multi Technology Solutions S.C
PARTNERZY