Krajowy Fundusz Szkoleniowy - ruszył nabór wniosków i trwa do 14.02.2020

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku ogłasza nabór wniosków dla pracodawcówo przyznanie środków z limitu podstawowego KFS 2020 na sfinansowanie kosztówkształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy, na które składają się:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się
o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Środki z KFS na kształcenie ustawiczne będą przyznawane zgodnie z priorytetami tzw. „puli Ministra" wydatkowania środków limitu podstawowego KFS w roku 2020 tj.:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:
od dnia 03.02.2020 r. do dnia 14.02.2020 r.

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku pokój nr 31.
Osoby do kontaktu:
Tadeusz Michoński, Małgorzata Furtak, Faustyna Tomaszewska.
Tel. 59 846 09 72.

Strona: http://www.slupsk.praca.gov.pl

Galeria zdjęć

FIRMY SIT

WIZJOSTUDIO Digital Journey - Agencja Kreatywna Asseco Business Solutions S.A. Foton Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Eco Light LED Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Administracja SIT ALLKOM Marcin Kędzierski Oferta: Biurko na godziny DW2 Group ECO LED PRESTIGE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich EKOPERFEX Labolatorium Ekowat Wind Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Gymsteer Sp. z o.o BlackTech Kaliop Poland Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pracownia ARiSW OTK PROJEKT Eco Light Led LTD Ds Technology Sp. z o.o Biurko na godzinę mptechnology Sp. z o.o. Apator Telemetria

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
WIZJOSTUDIO Digital Journey - Agencja Kreatywna Asseco Business Solutions S.A. Foton Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Eco Light LED Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ALLKOM Marcin Kędzierski DW2 Group ECO LED PRESTIGE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich EKOPERFEX Labolatorium Ekowat Wind Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Gymsteer Sp. z o.o BlackTech Kaliop Poland Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pracownia ARiSW OTK PROJEKT Eco Light Led LTD Ds Technology Sp. z o.o Biurko na godzinę mptechnology Sp. z o.o. Apator Telemetria WIZJOSTUDIO Digital Journey - Agencja Kreatywna Asseco Business Solutions S.A. Foton Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Eco Light LED Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ALLKOM Marcin Kędzierski DW2 Group ECO LED PRESTIGE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich EKOPERFEX Labolatorium Ekowat Wind Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Gymsteer Sp. z o.o BlackTech Kaliop Poland Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pracownia ARiSW OTK PROJEKT Eco Light Led LTD Ds Technology Sp. z o.o Biurko na godzinę mptechnology Sp. z o.o. Apator Telemetria
PARTNERZY