Krajowy Fundusz Szkoleniowy - ruszył nabór wniosków i trwa do 14.02.2020

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku ogłasza nabór wniosków dla pracodawcówo przyznanie środków z limitu podstawowego KFS 2020 na sfinansowanie kosztówkształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawcy, na które składają się:

a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się
o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;

Środki z KFS na kształcenie ustawiczne będą przyznawane zgodnie z priorytetami tzw. „puli Ministra" wydatkowania środków limitu podstawowego KFS w roku 2020 tj.:

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
  3. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:
od dnia 03.02.2020 r. do dnia 14.02.2020 r.

Dodatkowe informacje na temat Krajowego Funduszu Szkoleniowego można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku pokój nr 31.
Osoby do kontaktu:
Tadeusz Michoński, Małgorzata Furtak, Faustyna Tomaszewska.
Tel. 59 846 09 72.

Strona: http://www.slupsk.praca.gov.pl

Galeria zdjęć

FIRMY SIT

Foton Digital Journey - Agencja Kreatywna Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Biurko na godzinę mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED Kaliop Poland Sp. z o.o. Apator Telemetria EKOPERFEX Labolatorium Ds Technology Sp. z o.o BlackTech Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Oferta: Biurko na godziny WIZJOSTUDIO ALLKOM Marcin Kędzierski ECO LED PRESTIGE Eco Light Led LTD Miniowe Formy 3D DW2 Group Pracownia ARiSW Administracja SIT Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Asseco Business Solutions S.A. OTK PROJEKT

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Foton Digital Journey - Agencja Kreatywna Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Biurko na godzinę mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED Kaliop Poland Sp. z o.o. Apator Telemetria EKOPERFEX Labolatorium Ds Technology Sp. z o.o BlackTech Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO ALLKOM Marcin Kędzierski ECO LED PRESTIGE Eco Light Led LTD Miniowe Formy 3D DW2 Group Pracownia ARiSW Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Asseco Business Solutions S.A. OTK PROJEKT Foton Digital Journey - Agencja Kreatywna Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Biurko na godzinę mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED Kaliop Poland Sp. z o.o. Apator Telemetria EKOPERFEX Labolatorium Ds Technology Sp. z o.o BlackTech Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO ALLKOM Marcin Kędzierski ECO LED PRESTIGE Eco Light Led LTD Miniowe Formy 3D DW2 Group Pracownia ARiSW Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Asseco Business Solutions S.A. OTK PROJEKT
PARTNERZY