Lato z pełną "PARR-ą"!

Pracowite półrocze już za nami: nowe inwestycje w Słupskiej Strefie, śniadania biznesowe i szkolenia, kontynuacja aktywizacji osób bezrobotnych oraz wejście w nowy projekt specjalistycznych usług doradczych dla firm. Teraz z utęsknieniem wyczekujemy, by w końcu lato rozpoczęło się pełną, słoneczną „parr-ą”!

Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSSE) jest świetną lokalizacją dla usług magazynowania i przechowywania towarów. Dowodem na to są cztery firmy, które w ramach ekspansji zdecydowały się na inwestycję właśnie w strefie. W Strefie planowane są również projekty inwestycyjne, w tym: fabryka guzików i regranulatu z tworzyw sztucznych. Rozbuduje się także zakład produkcji drewnianych okien i drzwi.
W I półroczu 2017 r. łącznie siedem firm zapowiedziało nowe inwestycje o wartości blisko 50 mln zł i zatrudnieniu 200 osób, z czego przeszło 60 to nowe miejsca pracy.

W ciągu kilku ostatnich lat zauważamy, iż nasza strefa przyciąga rodzimy kapitał, w dominującej większości z sektora MŚP. W I półroczu br. wszystkie planowane inwestycje reprezentują polski kapitał. Na siedem projektów, sześć to nowe inwestycje, a tylko jeden jest re-inwestycją. Także w całym 2016 roku do strefy weszło łącznie 11 projektów polskich MŚP, które obecnie są w fazie realizacji” – mówi Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, zarządzającej Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Obecnie Słupska SSE swym obszarem zajmuje ponad 900 hektarów, zlokalizowanych w 18 podstrefach inwestycyjnych na terenie województw: pomorskiego i zachodniopomorskiego. „Do tej pory wydaliśmy łącznie 145 zezwoleń dla firm na działalność w strefie” – dodaje Mirosław Kamiński. Przedsiębiorcy na terenie strefy zainwestowali przeszło 1,7 miliarda zł i zatrudniają blisko 6000 osób. Warte podkreślenia jest, że aż 75 % wszystkich firm w SSSE stanowią polskie małe i średnie przedsiębiorstwa. „Jest to dowodem na to, że specjalna strefa ekonomiczna to doskonały instrument wsparcia nie tyko dla dużych i zagranicznych firm, ale stwarza możliwości wzrostu dla polskich MŚP” – podsumowuje Prezes Kamiński.

Pomorska Agencja kontynuuje działania związane z organizacją szkoleń i spotkań w formie śniadań biznesowych i business brunchów dla firm z całego Pomorza. Eksperci omawiają najnowsze zagadnienia związane m.in. z prawem pracy, możliwościami rozwoju jakie daje strefa ekonomiczna, podatkami, eksportem czy funduszami unijnymi. Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów, we współpracy z partnerami samorządowymi i merytorycznymi z firm konsultingowo-doradczych, zorganizował i wziął udział w pięciu śniadaniach biznesowych na terenie podstref Słupskiej SSE w Słupsku, Lęborku, Darłowie, Koszalinie i Szczecinku. W spotkaniach wzięło udział łącznie 250 osób, reprezentujących różne firmyi instytucje.

Słupski Inkubator Technologiczny (SIT) to bez wątpienia jedno z największych i najnowocześniejszych centrów szkoleniowo-konferencyjnych w regionie. Oprócz wspierania start-up’ów (młodych firm) i innowacyjnych przedsięwzięć, na jego terenie odbywają się różne wydarzenia gospodarcze i kulturalne. W pierwszym półroczu 2017 odbyło ich łącznie 40, w których udział wzięło blisko 2,2 tys. osób. Przeprowadzono m.in. 9 szkoleń, pogłębiających umiejętności komputerowe (Ms Excel, AutoCad, Corel) oraz warsztaty z zakresu odnawialnych źródeł energii (projektowanie instalacji fotowoltaicznych PV Sol Premium), w których wzięło udział 30 reprezentantów firm, samorządów, instytucji otoczenia biznesu, studentów i osób zainteresowanych tą tematyką. Organizowane były także cykliczne spotkania, tj. „Księgowe czwartki” oraz warsztaty z przedsiębiorczości dla uczniów szkół średnich z projektu "Wystartuj z nami kieruj się na biznes", czy warsztaty promujące zakładanie startupów, przekazujące dobre praktyki związane z prowadzeniem biznesu w ramach projektu "Wystartuj w Słupsku".

SIT odwiedziła również w czerwcu Pani Kathleen Graham – Regionalny Koordynator Programu FTTA (przepisy rządu federalnego dotyczące transferu technologii) w Agencji ds. Ochrony Środowiska oraz Pani Alison Behling, Sekretarz ds. Środowiska, Nauki, Zdrowia i Nowych Technologii w Sekcji Ekonomicznej Ambasady USA w Warszawie. Spotkanie było częścią tzw. „Science Fellowship Programe”, realizowanego przez Ambasadę USA i miało na celu przekazanie dobrych praktyk i amerykańskich doświadczeń w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Zorganizowano m.in. otwarty warsztat „Jak to się robi w Ameryce? czyli o komercjalizacji wiedzy i transferze technologii”, dedykowany dla lokalnej społeczności, na który przybyli przedstawiciele lokalnego biznesu, Akademii Pomorskiej oraz przedstawiciele samorządów miasta i gminy Słupsk.

Dział Rozwoju Regionalnego w PARR S.A. kontynuował prace w ramach programu "Realizacja działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych – edycja 2”, który prowadzony jest na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy z Gdańska. Celem programu jest podjęcie i utrzymanie przez osoby bezrobotne pracy lub działalności gospodarczej. Program dotyczy działań aktywizacyjnych dla 1,3 tys. osób długotrwale bezrobotnych z terenu województwa pomorskiego (z powiatów bytowskiego, malborskiego, nowodworskiego, starogardzkiego i wejherowskiego). Jednym z cyklicznych działań w ramach projektu jest organizacja śniadań biznesowych dla przedsiębiorców z woj. pomorskiego – zorganizowano ich łącznie 7, w których udział wzięło łącznie 400 osób, reprezentujących różne firmy i instytucje.

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który był prowadzony przez PARR do końca maja 2017 r., zorganizowano dwa szkolenia z prawa pracy, z których skorzystało blisko 30 osób, głównie z organizacji pozarządowych. Ponadto, podpisano porozumienie z Gminą Miasto Ustka w zakresie wzajemnej aktywizacji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych oraz promocji i wsparcia rozwoju zawodowego i przedsiębiorczości mieszkańców i przedsiębiorców z Ustki. W ramach tej inicjatywy prowadzony jest punkt informacyjno-konsultacyjny pn. „Ustecki Generator Przedsiębiorczości”.

Najbliższa przyszłość zapowiada się również bardzo ciekawie. Rozpoczynamy realizację nowego projektu pn. "Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu". Projekt o wartości 14,3 mln zł pozwoli na przygotowanie przez PARR oferty innowacyjnych usług, które wynikają z potrzeb firm. Planowane jest uruchomienie specjalistycznych usług w zakresie: pomiarów 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania, pomiarów termowizyjnych, efektywności energetycznej, w tym instalacji fotowoltaicznych on-grid, off-grid, zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów produkcyjnych, ochrony praw własności intelektualnej, opracowanie strategii zarządzania IP, czy budowania marki przedsiębiorstwa.

Tymczasem korzystając z okoliczności przyrody, wyczekując ciepła i słońca, życzymy Państwu udanego wypoczynku, a po sezonie urlopowym zapraszamy do współpracy!

Zespół PARR S.A

Opracowanie tekstu:

Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów Słupskiej SSSE w PARR S.A.

www.sse.slupsk.pl

FIRMY SIT

Hydro-Projekty Pracownia ARiSW WIZJOSTUDIO Kancelaria Gospodarcza mptechnology Sp. z o.o. Sky Facades Sp. z o.o. Pomieszczenia administracyjne SIT Miniowe Formy 3D Vitalex Engineering DW2 Group Oferta: Biurko na godziny Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Macrologic S.A. Ekowat Wind Sp. z o.o. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich EKOPERFEX S.C Miramar Software Andrzej Wąsik ECO PRESTIGE Apator Telemetria Kaliop Poland Sp. z o.o. Foton

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Hydro-Projekty Pracownia ARiSW WIZJOSTUDIO Kancelaria Gospodarcza mptechnology Sp. z o.o. Sky Facades Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Vitalex Engineering DW2 Group Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Macrologic S.A. Ekowat Wind Sp. z o.o. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich EKOPERFEX S.C Miramar Software Andrzej Wąsik ECO PRESTIGE Apator Telemetria Kaliop Poland Sp. z o.o. Foton Hydro-Projekty Pracownia ARiSW WIZJOSTUDIO Kancelaria Gospodarcza mptechnology Sp. z o.o. Sky Facades Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Vitalex Engineering DW2 Group Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Macrologic S.A. Ekowat Wind Sp. z o.o. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich EKOPERFEX S.C Miramar Software Andrzej Wąsik ECO PRESTIGE Apator Telemetria Kaliop Poland Sp. z o.o. Foton
PARTNERZY