„Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Nowego Podejścia – wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE”:

Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Nowego
Podejścia – wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE

Termin i miejsce szkolenia
26.03-27.03.2018 r., Słupsk

Grupa docelowa
Szkolenie z dyrektywy PED 2014/68/UE skierowane jest do rzeczoznawców, inspektorów kontroli jakości,
wytwórców urządzeń ciśnieniowych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służb kontroli jakości,
użytkowników urządzeń ciśnieniowych oraz inwestorów i właścicieli instalacji przemysłowych.

Program szkolenia
Charakterystyka Nowego Podejścia
- Co to jest Nowe Podejście i czego dotyczy
- Europejski Obszar Gospodarczy
- Wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku na terenie EOG
- Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i ich odpowiedników
- Zasady wyszukiwania zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych)
Prezentacja Dyrektyw Nowego Podejścia
Organizacja nowej dyrektywy PED 2014/68/UE

Zakres i wyłączenia dyrektywy PED 2014/68/UE
- Zbiorniki
- Rurociągi
- Osprzęt ciśnieniowy
- Osprzęt zabezpieczający
- Zespoły urządzeń ciśnieniowych
Obowiązki podmiotów gospodarczych
- Producenci
- Upoważnieni przedstawiciele
- Importerzy
- Dystrybutorzy
Domniemanie zgodności z dyrektywą PED 2014/68/UE
Rodzaje stosowanych płynów
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 – w sprawie klasyfikacji substancji i mieszanin
Klasyfikacja urządzeń ciśnieniowych
Moduły oceny zgodności
Deklaracja zgodności
Tabliczka znamionowa
Zasadnicze Wymagania Bezpieczeństwa

Szczegóły dotyczące szkolenia kliknij

Zaproszenie

Galeria zdjęć

FIRMY SIT

Pomieszczenia administracyjne SIT Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C Apator Telemetria DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Miniowe Formy 3D Pracownia ARiSW Miramar Software Andrzej Wąsik Eco Light LED Oferta: Biurko na godziny WIZJOSTUDIO Ekowat Wind Sp. z o.o. Foton Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Sky Facades Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A.

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C Apator Telemetria DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Miniowe Formy 3D Pracownia ARiSW Miramar Software Andrzej Wąsik Eco Light LED WIZJOSTUDIO Ekowat Wind Sp. z o.o. Foton Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Sky Facades Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C Apator Telemetria DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Miniowe Formy 3D Pracownia ARiSW Miramar Software Andrzej Wąsik Eco Light LED WIZJOSTUDIO Ekowat Wind Sp. z o.o. Foton Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Sky Facades Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A.
PARTNERZY