„Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Nowego Podejścia – wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE”:

Oznakowanie CE urządzeń ciśnieniowych zgodnie z Dyrektywą Nowego
Podejścia – wymagania nowej dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE

Termin i miejsce szkolenia
26.03-27.03.2018 r., Słupsk

Grupa docelowa
Szkolenie z dyrektywy PED 2014/68/UE skierowane jest do rzeczoznawców, inspektorów kontroli jakości,
wytwórców urządzeń ciśnieniowych ze szczególnym uwzględnieniem pracowników służb kontroli jakości,
użytkowników urządzeń ciśnieniowych oraz inwestorów i właścicieli instalacji przemysłowych.

Program szkolenia
Charakterystyka Nowego Podejścia
- Co to jest Nowe Podejście i czego dotyczy
- Europejski Obszar Gospodarczy
- Wprowadzanie do obrotu i oddawanie do użytku na terenie EOG
- Zasady wyszukiwania dyrektyw nowego podejścia i ich odpowiedników
- Zasady wyszukiwania zharmonizowanych specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych)
Prezentacja Dyrektyw Nowego Podejścia
Organizacja nowej dyrektywy PED 2014/68/UE

Zakres i wyłączenia dyrektywy PED 2014/68/UE
- Zbiorniki
- Rurociągi
- Osprzęt ciśnieniowy
- Osprzęt zabezpieczający
- Zespoły urządzeń ciśnieniowych
Obowiązki podmiotów gospodarczych
- Producenci
- Upoważnieni przedstawiciele
- Importerzy
- Dystrybutorzy
Domniemanie zgodności z dyrektywą PED 2014/68/UE
Rodzaje stosowanych płynów
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 – w sprawie klasyfikacji substancji i mieszanin
Klasyfikacja urządzeń ciśnieniowych
Moduły oceny zgodności
Deklaracja zgodności
Tabliczka znamionowa
Zasadnicze Wymagania Bezpieczeństwa

Szczegóły dotyczące szkolenia kliknij

Zaproszenie

Galeria zdjęć

FIRMY SIT

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Miniowe Formy 3D Miramar Software Andrzej Wąsik Pracownia ARiSW Kaliop Poland Sp. z o.o. Foton Pomieszczenia administracyjne SIT Ekowat Wind Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Apator Telemetria Asseco Business Solutions S.A. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Oferta: Biurko na godziny Hydro-Projekty DW2 Group Sky Facades Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C ECO PRESTIGE Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o.

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Miniowe Formy 3D Miramar Software Andrzej Wąsik Pracownia ARiSW Kaliop Poland Sp. z o.o. Foton Ekowat Wind Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Apator Telemetria Asseco Business Solutions S.A. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Hydro-Projekty DW2 Group Sky Facades Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C ECO PRESTIGE Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Miniowe Formy 3D Miramar Software Andrzej Wąsik Pracownia ARiSW Kaliop Poland Sp. z o.o. Foton Ekowat Wind Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Apator Telemetria Asseco Business Solutions S.A. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Hydro-Projekty DW2 Group Sky Facades Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C ECO PRESTIGE Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o.
PARTNERZY