Odnawialnych Źródeł Energii

Pracownia OZE dysponuje:

 1. Elektrownią fotowoltaiczną zlokalizowaną na dachu obiektu o mocy 180,37 kW

 2. Mikroinstalacjami odnawialnych źródeł energii na terenie przed budynkiem SIT

 3. Centrum Badawczym wraz z usługami specjalistycznymi

 4. Zapleczem szkoleniowym będącym akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego Ośrodkiem Szkoleniowym

Dodatkowo w ofercie Pracowni znajdują się:

 1. Zajęcia dla dzieci.

 2. Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów

 3. Biurko na godziny z Programem PV SOL PREMIUM

Usługi bepłatne w ramach Pracowni OZE:

1. Informacja w zakresie możliwości dofinansowania inwestycji
2. System rozliczenia z zakładem eneregetycznym
3. Szacunkowy koszt inwestycji

1. Elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu obiektu o mocy 180,37 kW

Na dachu budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy szczytowej wynoszącej 180,36 kWp. Jest to jedna z największych w Polsce i największa na Pomorzu instalacji PV na dachu.

Instalacja składa się z 668 paneli fotowoltaicznych o mocy 270 Wp każdy rozłożonych na ponad 1500m2 dachu. Na potrzeby Instalacji zainstalowano 6 inwerterów. Panele ustawiono w układzie wschód-zachód pod kątem nachylenia 20° do poziomu, co pozwoli na zmaksymalizowanie uzysków energetycznych z promieniowania słonecznego w ciągu całego roku.

Szacowany uzysk energii elektrycznej w ciągu roku wyniesie ponad 140 MWh.

Instalacja dachowa jest częścią Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii. Do monitorowania pracy instalacji służy dedykowany system SCADA. Umożliwia on obserwację w czasie rzeczywistym m.in. generowanej aktualnie mocy elektrycznej, natężenia promieniowania słonecznego, temperatury paneli oraz otoczenia, a także prędkość wiatru. Wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość produkowanej energii.

Instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd głównie na potrzeby własne budynku Inkubatora, zaś Pracownia służy do celów badawczych i szkoleniowych.

Instalacja dachowa jest monitorowana pod kątem:

 • produkcji energii po stronie stałoprądowej DC
 • produkcji energii po stronie zmiennoprądowej AC
 • natężenia promieniowania słonecznego w płaszczyznach roboczych instalacji
 • prędkości wiatru
 • temperatury otoczenia
 • temperatury powierzchni paneli fotowoltaicznych

Poprzez stronę internetową można obserwować aktualne parametry pracy systemu. Dane są odświeżane automatycznie co minutę.

Na dachu budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy szczytowej wynoszącej 180,36 kWp. Jest to jedna z największych w Polsce i największa na Pomorzu instalacji PV na dachu.

Instalacja składa się z 668 paneli fotowoltaicznych o mocy 270 Wp każdy rozłożonych na ponad 1500m2 dachu. Na potrzeby Instalacji zainstalowano 6 inwerterów. Panele ustawiono w układzie wschód-zachód pod kątem nachylenia 20° do poziomu, co pozwoli na zmaksymalizowanie uzysków energetycznych z promieniowania słonecznego w ciągu całego roku.

Szacowany uzysk energii elektrycznej w ciągu roku wyniesie ponad 140 MWh.

Instalacja dachowa jest częścią Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii. Do monitorowania pracy instalacji służy dedykowany system SCADA. Umożliwia on obserwację w czasie rzeczywistym m.in. generowanej aktualnie mocy elektrycznej, natężenia promieniowania słonecznego, temperatury paneli oraz otoczenia, a także prędkość wiatru. Wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość produkowanej energii.

Instalacja fotowoltaiczna będzie produkować prąd głównie na potrzeby własne budynku Inkubatora, zaś Pracownia posłuży do celów badawczych i szkoleniowych.

Poprzez stronę internetową można obserwować aktualne parametry pracy systemu. Dane są odświeżane automatycznie co minutę.

Bieżąca produkowana moc:
Dzisiejszego dnia wyprodukowaliśmy:
Do dzisiaj wyprodukowaliśmy (od 01.08.2015r):
Temperatura otoczenia:
Prędkość wiatru:
Data pomiaru:

Ilość produkowanej energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej można zobrazować następującymi danymi:

Energia wyprodukowana:
w dniu dzisiejszym

Energia wyprodukowana:
od uruchomienia elektrowni

(od 01.08.2015r)

Redukcja emisji CO2
Dystans przejechany samochodem elektrycznym
Okres zasilenia w energię elektryczną domku jednorodzinnego
(o średnim zapotrzebowaniu 3500 kWh rocznie)
Czas pracy telewizora LED A++
(o średnim zapotrzebowaniu 130kWh rocznie)
Czas ciągłego świecenia żarówki 100W

Zdjęcia od nr 5 do nr 10 dzięki uprzejmości Pana Tadeusza Parcej.2. Mikro instalacje na gruncie.

Na gruncie przed budynkiem Słupskiego Inkubatora Technologicznego zostały zlokalizowane mikroinstalacje fotowoltaiczne z wykorzystaniem różnych rodzajów paneli PV (polikrystaliczne, hybrydowe z systemem chłodzenia, monokrystaliczne, cienkowarstwowe) na różnych konstrukcjach mocujących (stałych, przestawnych oraz tracker). Dodatkowo zamontowano turbinę wiatrową.

Łączna moc mikroinstalacji: 38,08 kW (w tym instalacje fotowoltaiczne: 35,08 kW + wiatrak 3kW).

Wykaz wykonanych mikroinstalacji:

Rodzaj instalacji PV

Moc

paneli w kWp

Ilość paneli w szt.

Ogólna moc instalacji

Wykonane na stałej konstrukcji wsporczej

Instalacja z panelami polikrystalicznymi

250

48

12,00 kWp

Instalacja z panelami polikrystalicznymi hybrydowymi z systemem chłodzenia

300

4

1,20 kWp

Instalacja z panelami monokrystalicznymi

250

48

12,00 kWp

Instalacja z panelami cienkowarstwowymi

150

8

1,20 kWp

Wykonane na konstrukcji wsporczej o zmiennym pionowym kącie nachylenia płaszczyzny paneli PV

Instalacja z panelami polikrystalicznymi

250

8

2,00 kWp

Wykonane na wsporczej konstrukcji przestawnej za pomocą siłowników w kierunku pionowym i poziomym ze śledzeniem ruchu słońca (tracker)

Instalacja z panelami polikrystalicznymi

250

8

2,00 kWp

Instalacja PV na 3 wiatach parkingowej

Instalacja z panelami polikrystalicznymi na 3 wiatach parkingowych na parkingu SIT.

260

18

4,68 kWp

Siłownia wiatrowa o pionowej osi wirnika

3 kW

1

3 kW

Mikroinstalacje fotowoltaiczne są monitorowane pod kątem:

 • parametrów pracy po stronie DC i AC oraz temperatury powierzchni paneli fotowoltaicznych,
 • dla mikroinstalacji hybrydowej dodatkowo zbudowana jest instalacja chłodząca panele do zadanej temperatury z możliwością zadawania temperatury pracy panela PV i monitorowania procesu schładzania,
 • dla instalacji wiatrowej monitorowane są parametry pracy po stronie AC oraz prędkość i kierunek wiatru.3. Centrum badawcze i oferta usług specjalistycznych

Instalacja dachowa jest monitorowana pod kątem:

 • produkcji energii po stronie stałoprądowej DC,
 • produkcji energii po stronie zmiennoprądowej AC,
 • natężenia promieniowania słonecznego w płaszczyznach roboczych instalacji,
 • prędkości wiatru,
 • temperatury otoczenia,
 • temperatury powierzchni paneli fotowoltaicznych.

Dzięki powyższemu można przeprowadzać:

 • analizy pracy rzeczywistej instalacji w rzeczywistych warunkach klimatycznych i porównywać z analizą modelu matematycznego z programu symulującego/projektowego PV*SOL,
 • porównywać pracę instalacji z obliczeniami teoretycznymi biorącymi pod uwagę parametry techniczne podawane przez producenta paneli PV,
 • monitorować bieżące zapotrzebowanie budynku w energię elektryczną i udział źródeł energii elektrycznej w zużyciu: ile energii produkujemy sami, a ile zakupujemy od operatora zewnętrznego.

Monitoring mikroinstalacji:

 • w mikroinstalacji fotowoltaicznych monitorowane są parametry pracy po stronie DC i AC oraz temperatury powierzchni paneli fotowoltaicznych,
 • dodatkowo dla mikroinstalacji hybrydowej zbudowana jest instalacja chłodząca panele do zadanej temperatury z możliwością zadawania temperatury pracy panela PV i monitorowania procesu schładzania,
 • dla instalacji wiatrowej monitorowane są parametry pracy po stronie AC oraz prędkość i kierunek wiatru.

Dzięki temu możemy:

 • monitorować wydajność pracy mikroźródeł i porównywać je z pracą instalacji dachowej zorientowanej w kierunkach wschód-zachód,
 • badać wpływ schładzania paneli PV na wydajność energetyczną dla paneli hybrydowych,
 • badać uzyski energetyczne dla różnych płaszczyzn symulując różne kierunki pokryć dachowych budynków za pomocą trakera dwuosiowego,
 • porównywać różnice w uzyskach energii elektrycznej dla różnych konstrukcji fotowoltaicznych: stałej naziemnej, nadążnej dwuosiowej, nadążnej jednoosiowej wraz z analizą ekonomiczną instalacji,
 • monitorować wydajność pracy siłowni wiatrowej w zależności od prędkości wiatru.

Na bazie powyższych danych jesteśmy w stanie sporządzać analizy.

4. Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii – akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego Ośrodek Szkoleniowy

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego jako zarządzający Słupskim Inkubatorem Technologicznym jest akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkiem szkoleniowym w zakresie systemów fotowoltaicznych. Szkolenia przygotowują do egzaminu UDT, dzięki któremu instalator zdobywa certyfikat oraz przyswaja praktyczne umiejętności doboru komponentów, projektowania oraz montażu instalacji.

Otrzymana akredytacja nr OZE-A/11/00052/16 uprawnia do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie zagadnień instalacji fotowoltaicznych.

Uczestnicy szkoleń mają możliwość zapoznania się z różnymi technologiami OZE. W skład zaplecza Pracowni OZE w SIT wchodzi min. największa na Pomorzu i jedna z większych w Polsce elektrownia fotowoltaiczna na dachu.

Oprócz tego na gruncie przed budynkiem znajdują się następujące mikroinstalacje oze:

 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej 12kW zbudowanej na panelach monokrystalicznych na naziemnej konstrukcji wsporczej skierowanej na południe
 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej 12kW zbudowanej na panelach polikrystalicznych na naziemnej konstrukcji wsporczej skierowanej na południe
 • Mikroinstalacji 1,2kW zbudowanej na panelach hybrydowych na naziemnej konstrukcji wsporczej skierowanej na południe
 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej 1,2kW zbudowanej na panelach cienkowarstwowych CIGS na naziemnej konstrukcji wsporczej skierowanej na południe
 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej 2kW zbudowanej na panelach polikrystalicznych na trakerze jednoosiowym skierowanym na południe z zakresem ruchu 0˚-90˚ w pionie
 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej 2kW zbudowanej na panelach polikrystalicznych na trakerze dwuosiowym
 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej 4,68kW zbudowanej na panelach polikrystalicznych umieszczonej na carporcie z płaszczyzną skierowaną w kierunku wschodnim
 • Mikroinstalacji wiatrowej 3kW zbudowanej w oparciu o wiatrak o pionowej osi obrotu

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego – Zarządzający Słupskim Inkubatorem Technologicznym - jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

W naszej stałej ofercie znajdują się następujące szkolenia z zakresu tematyki OZE:

 • monter instalacji fotowoltaicznych,
 • projektowanie instalacji fotowoltaicznych wspomagane oprogramowaniem PV SOL PREMIUM.

Wyposażenie Pracowni OZE:

Wyposażenie przeznaczone do szkoleń z zakresu projektowania:

 • 10 stanowisk z oprogramowaniem PV SOL PREMIUM.

Wyposażenie Pracowni przeznaczone do szkoleń monterów instalacji PV:

 • dach jednospadowy z różnymi rodzajami pokryć dachowych: pokrycie blachodachówką, pokrycie dachówką cementową,
 • panele fotowoltaiczne 250Wp,
 • inwerter,
 • regulator ładowania akumulatorów,
 • zespół akumulatorów,
 • kable solarne, wtyczki solarne i narzędzia do ich zarabiania.

Na bazie powyższego możemy przeprowadzać szkolenia w zakresie budowy instalacji PV typu on-grid (przyłączonych do instalacji elektroenergetycznej), off-grid (praca wyspowa instalacji) i mieszanych.

Ponadto w ofercie usług specjalistycznych Pracowni OZE znajdują się:

 • usługi proinnowacyjnych dla firm w dziedzinie problemów energooszczędności w projektowanych, budowanych i użytkowanych budynkach, zakładach pracy i halach produkcyjnych.
 • programy obniżenia kosztów zużycia energii elektrycznej,
 • wykonywanie analizy techniczno-ekonomicznej inwestycji,
 • symulacje uzysków energetycznych i efektywności rozwiązań.

6. Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

W Pracowni możemy realizować praktyczne zajęcia dla młodzież i studentów kształcących się na kierunkach tematycznie powiązanych z ofertą Pracowni.

Zajęcia mają charakter zajęć odpłatnych.

Zobacz naszą ofertę zajęć.

Szkoły zainteresowane podjęciem współpracy w tym zakresie zapraszamy do kontaktu.

7. Biurko na godziny z Program PV SOL.

Oferujemy możliwość wykonywania własnych prac na stanowisku komputerowym z oprogramowaniem PV SOL PREMIUM.

FIRMY SIT

WIZJOSTUDIO Apator Telemetria Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych BlackTech Eco Light Led LTD Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Miniowe Formy 3D Ekowat Wind Sp. z o.o. Pomieszczenia administracyjne SIT Digital Journey - Agencja Kreatywna DW2 Group ECO LED PRESTIGE Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Foton Kaliop Poland Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Eco Light LED Biurko na godzinę Pracownia ARiSW Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. EKOPERFEX Labolatorium Oferta: Biurko na godziny Asseco Business Solutions S.A. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
WIZJOSTUDIO Apator Telemetria Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych BlackTech Eco Light Led LTD Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Miniowe Formy 3D Ekowat Wind Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna DW2 Group ECO LED PRESTIGE Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Foton Kaliop Poland Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Eco Light LED Biurko na godzinę Pracownia ARiSW Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. EKOPERFEX Labolatorium Asseco Business Solutions S.A. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak WIZJOSTUDIO Apator Telemetria Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych BlackTech Eco Light Led LTD Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Miniowe Formy 3D Ekowat Wind Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna DW2 Group ECO LED PRESTIGE Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Foton Kaliop Poland Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Eco Light LED Biurko na godzinę Pracownia ARiSW Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. EKOPERFEX Labolatorium Asseco Business Solutions S.A. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak
PARTNERZY