Odnawialnych Źródeł Energii

Pracownia OZE dysponuje:

 1. Elektrownią fotowoltaiczną zlokalizowaną na dachu obiektu o mocy 180,37 kW

 2. Mikroinstalacjami odnawialnych źródeł energii na terenie przed budynkiem SIT

 3. Centrum Badawczym wraz z usługami specjalistycznymi

 4. Zapleczem szkoleniowym będącym akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego Ośrodkiem Szkoleniowym

Dodatkowo w ofercie Pracowni znajdują się:

 1. Zajęcia dla dzieci.

 2. Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów

 3. Biurko na godziny z Programem PV SOL PREMIUM

1. Elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana na dachu obiektu o mocy 180,37 kW

Na dachu budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy szczytowej wynoszącej 180,36 kWp. Jest to jedna z największych w Polsce i największa na Pomorzu instalacji PV na dachu.

Instalacja składa się z 668 paneli fotowoltaicznych o mocy 270 Wp każdy rozłożonych na ponad 1500m2 dachu. Na potrzeby Instalacji zainstalowano 6 inwerterów. Panele ustawiono w układzie wschód-zachód pod kątem nachylenia 20° do poziomu, co pozwoli na zmaksymalizowanie uzysków energetycznych z promieniowania słonecznego w ciągu całego roku.

Szacowany uzysk energii elektrycznej w ciągu roku wyniesie ponad 140 MWh.

Instalacja dachowa jest częścią Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii. Do monitorowania pracy instalacji służy dedykowany system SCADA. Umożliwia on obserwację w czasie rzeczywistym m.in. generowanej aktualnie mocy elektrycznej, natężenia promieniowania słonecznego, temperatury paneli oraz otoczenia, a także prędkość wiatru. Wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość produkowanej energii.

Instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd głównie na potrzeby własne budynku Inkubatora, zaś Pracownia służy do celów badawczych i szkoleniowych.

Instalacja dachowa jest monitorowana pod kątem:

 • produkcji energii po stronie stałoprądowej DC
 • produkcji energii po stronie zmiennoprądowej AC
 • natężenia promieniowania słonecznego w płaszczyznach roboczych instalacji
 • prędkości wiatru
 • temperatury otoczenia
 • temperatury powierzchni paneli fotowoltaicznych

Poprzez stronę internetową można obserwować aktualne parametry pracy systemu. Dane są odświeżane automatycznie co minutę.

Na dachu budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego zamontowano instalację fotowoltaiczną o mocy szczytowej wynoszącej 180,36 kWp. Jest to jedna z największych w Polsce i największa na Pomorzu instalacji PV na dachu.

Instalacja składa się z 668 paneli fotowoltaicznych o mocy 270 Wp każdy rozłożonych na ponad 1500m2 dachu. Na potrzeby Instalacji zainstalowano 6 inwerterów. Panele ustawiono w układzie wschód-zachód pod kątem nachylenia 20° do poziomu, co pozwoli na zmaksymalizowanie uzysków energetycznych z promieniowania słonecznego w ciągu całego roku.

Szacowany uzysk energii elektrycznej w ciągu roku wyniesie ponad 140 MWh.

Instalacja dachowa jest częścią Pracowni Odnawialnych Źródeł Energii. Do monitorowania pracy instalacji służy dedykowany system SCADA. Umożliwia on obserwację w czasie rzeczywistym m.in. generowanej aktualnie mocy elektrycznej, natężenia promieniowania słonecznego, temperatury paneli oraz otoczenia, a także prędkość wiatru. Wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na wartość produkowanej energii.

Instalacja fotowoltaiczna będzie produkować prąd głównie na potrzeby własne budynku Inkubatora, zaś Pracownia posłuży do celów badawczych i szkoleniowych.

Poprzez stronę internetową można obserwować aktualne parametry pracy systemu. Dane są odświeżane automatycznie co minutę.

Bieżąca produkowana moc:
Dzisiejszego dnia wyprodukowaliśmy:
Do dzisiaj wyprodukowaliśmy (od 01.08.2015r):
Temperatura otoczenia:
Prędkość wiatru:
Data pomiaru:

Ilość produkowanej energii elektrycznej w instalacji fotowoltaicznej można zobrazować następującymi danymi:

Energia wyprodukowana:
w dniu dzisiejszym

Energia wyprodukowana:
od uruchomienia elektrowni

(od 01.08.2015r)

Redukcja emisji CO2
Dystans przejechany samochodem elektrycznym
Okres zasilenia w energię elektryczną domku jednorodzinnego
(o średnim zapotrzebowaniu 3500 kWh rocznie)
Czas pracy telewizora LED A++
(o średnim zapotrzebowaniu 130kWh rocznie)
Czas ciągłego świecenia żarówki 100W

Zdjęcia od nr 5 do nr 10 dzięki uprzejmości Pana Tadeusza Parcej.2. Mikro instalacje na gruncie.

Na gruncie przed budynkiem Słupskiego Inkubatora Technologicznego zostały zlokalizowane mikroinstalacje fotowoltaiczne z wykorzystaniem różnych rodzajów paneli PV (polikrystaliczne, hybrydowe z systemem chłodzenia, monokrystaliczne, cienkowarstwowe) na różnych konstrukcjach mocujących (stałych, przestawnych oraz tracker). Dodatkowo zamontowano turbinę wiatrową.

Łączna moc mikroinstalacji: 38,08 kW (w tym instalacje fotowoltaiczne: 35,08 kW + wiatrak 3kW).

Wykaz wykonanych mikroinstalacji:

Rodzaj instalacji PV

Moc

paneli w kWp

Ilość paneli w szt.

Ogólna moc instalacji

Wykonane na stałej konstrukcji wsporczej

Instalacja z panelami polikrystalicznymi

250

48

12,00 kWp

Instalacja z panelami polikrystalicznymi hybrydowymi z systemem chłodzenia

300

4

1,20 kWp

Instalacja z panelami monokrystalicznymi

250

48

12,00 kWp

Instalacja z panelami cienkowarstwowymi

150

8

1,20 kWp

Wykonane na konstrukcji wsporczej o zmiennym pionowym kącie nachylenia płaszczyzny paneli PV

Instalacja z panelami polikrystalicznymi

250

8

2,00 kWp

Wykonane na wsporczej konstrukcji przestawnej za pomocą siłowników w kierunku pionowym i poziomym ze śledzeniem ruchu słońca (tracker)

Instalacja z panelami polikrystalicznymi

250

8

2,00 kWp

Instalacja PV na 3 wiatach parkingowej

Instalacja z panelami polikrystalicznymi na 3 wiatach parkingowych na parkingu SIT.

260

18

4,68 kWp

Siłownia wiatrowa o pionowej osi wirnika

3 kW

1

3 kW

Mikroinstalacje fotowoltaiczne są monitorowane pod kątem:

 • parametrów pracy po stronie DC i AC oraz temperatury powierzchni paneli fotowoltaicznych,
 • dla mikroinstalacji hybrydowej dodatkowo zbudowana jest instalacja chłodząca panele do zadanej temperatury z możliwością zadawania temperatury pracy panela PV i monitorowania procesu schładzania,
 • dla instalacji wiatrowej monitorowane są parametry pracy po stronie AC oraz prędkość i kierunek wiatru.3. Centrum badawcze i oferta usług specjalistycznych

Instalacja dachowa jest monitorowana pod kątem:

 • produkcji energii po stronie stałoprądowej DC,
 • produkcji energii po stronie zmiennoprądowej AC,
 • natężenia promieniowania słonecznego w płaszczyznach roboczych instalacji,
 • prędkości wiatru,
 • temperatury otoczenia,
 • temperatury powierzchni paneli fotowoltaicznych.

Dzięki powyższemu można przeprowadzać:

 • analizy pracy rzeczywistej instalacji w rzeczywistych warunkach klimatycznych i porównywać z analizą modelu matematycznego z programu symulującego/projektowego PV*SOL,
 • porównywać pracę instalacji z obliczeniami teoretycznymi biorącymi pod uwagę parametry techniczne podawane przez producenta paneli PV,
 • monitorować bieżące zapotrzebowanie budynku w energię elektryczną i udział źródeł energii elektrycznej w zużyciu: ile energii produkujemy sami, a ile zakupujemy od operatora zewnętrznego.

Monitoring mikroinstalacji:

 • w mikroinstalacji fotowoltaicznych monitorowane są parametry pracy po stronie DC i AC oraz temperatury powierzchni paneli fotowoltaicznych,
 • dodatkowo dla mikroinstalacji hybrydowej zbudowana jest instalacja chłodząca panele do zadanej temperatury z możliwością zadawania temperatury pracy panela PV i monitorowania procesu schładzania,
 • dla instalacji wiatrowej monitorowane są parametry pracy po stronie AC oraz prędkość i kierunek wiatru.

Dzięki temu możemy:

 • monitorować wydajność pracy mikroźródeł i porównywać je z pracą instalacji dachowej zorientowanej w kierunkach wschód-zachód,
 • badać wpływ schładzania paneli PV na wydajność energetyczną dla paneli hybrydowych,
 • badać uzyski energetyczne dla różnych płaszczyzn symulując różne kierunki pokryć dachowych budynków za pomocą trakera dwuosiowego,
 • porównywać różnice w uzyskach energii elektrycznej dla różnych konstrukcji fotowoltaicznych: stałej naziemnej, nadążnej dwuosiowej, nadążnej jednoosiowej wraz z analizą ekonomiczną instalacji,
 • monitorować wydajność pracy siłowni wiatrowej w zależności od prędkości wiatru.

Na bazie powyższych danych jesteśmy w stanie sporządzać analizy.

4. Pracownia Odnawialnych Źródeł Energii – akredytowany przez Urząd Dozoru Technicznego Ośrodek Szkoleniowy

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego jako zarządzający Słupskim Inkubatorem Technologicznym jest akredytowanym przez Urząd Dozoru Technicznego ośrodkiem szkoleniowym w zakresie systemów fotowoltaicznych. Szkolenia przygotowują do egzaminu UDT, dzięki któremu instalator zdobywa certyfikat oraz przyswaja praktyczne umiejętności doboru komponentów, projektowania oraz montażu instalacji.

Otrzymana akredytacja nr OZE-A/11/00052/16 uprawnia do prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie zagadnień instalacji fotowoltaicznych.

Uczestnicy szkoleń mają możliwość zapoznania się z różnymi technologiami OZE. W skład zaplecza Pracowni OZE w SIT wchodzi min. największa na Pomorzu i jedna z większych w Polsce elektrownia fotowoltaiczna na dachu.

Oprócz tego na gruncie przed budynkiem znajdują się następujące mikroinstalacje oze:

 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej 12kW zbudowanej na panelach monokrystalicznych na naziemnej konstrukcji wsporczej skierowanej na południe
 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej 12kW zbudowanej na panelach polikrystalicznych na naziemnej konstrukcji wsporczej skierowanej na południe
 • Mikroinstalacji 1,2kW zbudowanej na panelach hybrydowych na naziemnej konstrukcji wsporczej skierowanej na południe
 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej 1,2kW zbudowanej na panelach cienkowarstwowych CIGS na naziemnej konstrukcji wsporczej skierowanej na południe
 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej 2kW zbudowanej na panelach polikrystalicznych na trakerze jednoosiowym skierowanym na południe z zakresem ruchu 0˚-90˚ w pionie
 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej 2kW zbudowanej na panelach polikrystalicznych na trakerze dwuosiowym
 • Mikroinstalacji fotowoltaicznej 4,68kW zbudowanej na panelach polikrystalicznych umieszczonej na carporcie z płaszczyzną skierowaną w kierunku wschodnim
 • Mikroinstalacji wiatrowej 3kW zbudowanej w oparciu o wiatrak o pionowej osi obrotu

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego – Zarządzający Słupskim Inkubatorem Technologicznym - jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Numer ewidencyjny: 2.22/00077/2010

W naszej stałej ofercie znajdują się następujące szkolenia z zakresu tematyki OZE:

 • instalator systemów fotowoltaicznych z przygotowaniem do UDT,
 • projektowanie instalacji fotowoltaicznych wspomagane oprogramowaniem PV SOL PREMIUM.

Wyposażenie Pracowni OZE:

Wyposażenie przeznaczone do szkoleń z zakresu projektowania:

 • 10 stanowisk z oprogramowaniem PV SOL PREMIUM.

Wyposażenie Pracowni przeznaczone do szkoleń monterów instalacji PV:

 • dach jednospadowy z różnymi rodzajami pokryć dachowych: pokrycie blachodachówką, pokrycie dachówką cementową,
 • panele fotowoltaiczne 250Wp,
 • inwerter,
 • regulator ładowania akumulatorów,
 • zespół akumulatorów,
 • kable solarne, wtyczki solarne i narzędzia do ich zarabiania.

Na bazie powyższego możemy przeprowadzać szkolenia w zakresie budowy instalacji PV typu on-grid (przyłączonych do instalacji elektroenergetycznej), off-grid (praca wyspowa instalacji) i mieszanych.

6. Zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów.

W Pracowni realizujemy praktyczne zajęcia dla młodzieży kształcącej się w kierinku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz studentów kształcących się na kierunkach tematycznie powiązanych z ofertą Pracowni.

Zajęcia mają charakter zajęć odpłatnych.

Szkoły zainteresowane podjęciem współpracy w tym zakresie zapraszamy do kontaktu.

7. Biurko na godziny z Program PV SOL.

Oferujemy możliwość wykonywania własnych prac na stanowisku komputerowym z oprogramowaniem PV SOL PREMIUM.

FIRMY SIT

BlackTech Biura Konstrukcyjne Miniowe Formy 3D Biurko na godzinę Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Ev Volta Sp. z o.o Administracja SIT Asseco Business Solutions S.A. Apator Telemetria Foreco Termoinspekcje Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Mansolutions Sp. z o.o. Eco Light Led LTD EKOPERFEX Labolatorium Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Eco Light LED OTK PROJEKT Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Pracownia ARiSW Oferta: Biurko na godziny Gymsteer Sp. z o.o RAIL-TECH Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o Digital Journey - Agencja Kreatywna MTS - Multi Technology Solutions S.C Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna DW2 Group Kaliop Poland Sp. z o.o.

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
BlackTech Biura Konstrukcyjne Miniowe Formy 3D Biurko na godzinę Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Ev Volta Sp. z o.o Asseco Business Solutions S.A. Apator Telemetria Foreco Termoinspekcje Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Mansolutions Sp. z o.o. Eco Light Led LTD EKOPERFEX Labolatorium Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Eco Light LED OTK PROJEKT Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Pracownia ARiSW Gymsteer Sp. z o.o RAIL-TECH Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o Digital Journey - Agencja Kreatywna MTS - Multi Technology Solutions S.C Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna DW2 Group Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech Biura Konstrukcyjne Miniowe Formy 3D Biurko na godzinę Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Ev Volta Sp. z o.o Asseco Business Solutions S.A. Apator Telemetria Foreco Termoinspekcje Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Mansolutions Sp. z o.o. Eco Light Led LTD EKOPERFEX Labolatorium Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Eco Light LED OTK PROJEKT Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Pracownia ARiSW Gymsteer Sp. z o.o RAIL-TECH Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o Digital Journey - Agencja Kreatywna MTS - Multi Technology Solutions S.C Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna DW2 Group Kaliop Poland Sp. z o.o.
PARTNERZY