Projekt "INWESTUJ W POMORSKIE II"

1. Podstawowe info o projekcie:

„Inwestuj w Pomorskie 2 - Promocja atrakcyjności inwestycyjnej województwa pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech"
Celem projektu jest promocja i wsparcie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw (MŚP) oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej woj. Pomorskiego w krajach Skandynawskich i Niemczech.

W ramach projektu zorganizujemy 4 wyjazdowe zagraniczne misje gospodarcze do krajów Skandynawii (Norwegia, Dania, Szwecja) oraz Niemiec.
Branże priorytetowe: ICT, odnawialne źródła energii oraz ekotechnologie.
Okres realizacji misji gospodarczych: styczeń 2014-styczeń 2015.

W trakcie wyjazdów planowane są udziały w targach, organizacja spotkań B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami klastrów, parków technologicznych, centrów B+R.

Dla zrekrutowanych przedsiębiorców zorganizowane zostaną również warsztaty przedwyjazdowe, których główną tematyką będzie wzmocnienie aktywności międzynarodowej poprzez ukazanie różnic kulturowych w biznesie oraz specyfiki rynków w krajach docelowych.

Zapraszamy przedsiębiorców z Pomorza do udziału w projekcie!

Projekt jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa: 1 – Rozwój i innowacje w MŚP
Działanie: 1.6 Promocja gospodarcza regionu
Poddziałanie: 1.6.2. Wspieranie międzynarodowej aktywności pomorskich przedsiębiorstw.

2. Informacja o bieżących działaniach w ramach projektu:

Aktualnie realizowany jest Etap 1, tj. wstępna rekrutacja pomorskich firm do udziału w projekcie.

Zapraszamy firmy z sektora MŚP, działające w branżach priorytetowych (ICT, energie odnawialne, eko-technologie zainteresowane udziałem w wyjazdowych misjach gospodarczych do Skandynawii (Norwegia, Dania, Szwecja) oraz Niemiec.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie drogą elektroniczną na adres: invest@parr.slupsk.pl informacji o chęci udziału w projekcie z uwzględnieniem podstawowych informacji tj.:
- nazwa i adres firmy
- strona www firmy, adres e-mail i osoba do kontaktu
- branża (ICT / OZE / EKO-TECH)
- preferowany kraj docelowy (Dania / Norwegia / Szwecja / Niemcy)

Prosimy w tytule e-maila wpisać treść (skrótowo) wg wzoru: "Rekrutacja 1 + kraj docelowy + branża"

W razie jakichkolwiek pytań Zespół Projektowy zaprasza do kontaktu:
Tel: 59 840 11 73
Fax: 59 841 32 61
E-mail: invest@parr.slupsk.pl

Więcej info i szczegółowe działania na naszej stronie internetowej:

http://sse.slupsk.pl/index.php/pl/o-strefie-mainmenu/projekty-ue/inwestuj-w-pom-ii

FIRMY SIT

Biurko na godzinę Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Digital Journey - Agencja Kreatywna Eco Light Led LTD Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED Foton Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Oferta: Biurko na godziny Asseco Business Solutions S.A. Pomieszczenia administracyjne SIT EKOPERFEX Labolatorium ECO LED PRESTIGE WIZJOSTUDIO Szkoła Badmintona Mateusz Dynak BlackTech Apator Telemetria Pracownia ARiSW

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Biurko na godzinę Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Digital Journey - Agencja Kreatywna Eco Light Led LTD Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED Foton Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. EKOPERFEX Labolatorium ECO LED PRESTIGE WIZJOSTUDIO Szkoła Badmintona Mateusz Dynak BlackTech Apator Telemetria Pracownia ARiSW Biurko na godzinę Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Digital Journey - Agencja Kreatywna Eco Light Led LTD Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Eco Light LED Foton Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. EKOPERFEX Labolatorium ECO LED PRESTIGE WIZJOSTUDIO Szkoła Badmintona Mateusz Dynak BlackTech Apator Telemetria Pracownia ARiSW
PARTNERZY