Projekt "Zadbaj o swoją przyszłość" dla osób zagrożonych na rynku pracy.

Stowarzyszenie B-4 z siedzibą w Rzeszowie, realizuje na terenie województwa pomorskie projekt pn. „Zadbaj o swoją przyszłość” dla osób zagrożonych na rynku pracy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Priorytetu VIII. „Regionalne kadry gospodarki” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa uczestników projektu, tj. 50 osób z terenu województwa pomorskiego, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu lub osób przewidzianych do zwolnienia przez pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa pomorskiego.

Więcej informacji o projekcie: http://www.zsp-pomorskie.b4ngo.pl

FIRMY SIT

mptechnology Sp. z o.o. Oferta: Biurko na godziny Digital Journey - Agencja Kreatywna Asseco Business Solutions S.A. MTS - Multi Technology Solutions S.C EKOPERFEX Labolatorium Gymsteer Sp. z o.o Foreco Termoinspekcje Pracownia ARiSW Apator Telemetria RAIL-TECH Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech Eco Light Led Administracja SIT DW2 Group ECO LED PRESTIGE Punkt Informacyjny ARP Biura Konstrukcyjne Ds Technology Sp. z o.o Eco Light LED Biurko na godzinę Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Ev Volta Sp. z o.o Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Mansolutions Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. OTK PROJEKT

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
mptechnology Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Asseco Business Solutions S.A. MTS - Multi Technology Solutions S.C EKOPERFEX Labolatorium Gymsteer Sp. z o.o Foreco Termoinspekcje Pracownia ARiSW Apator Telemetria RAIL-TECH Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech Eco Light Led DW2 Group ECO LED PRESTIGE Punkt Informacyjny ARP Biura Konstrukcyjne Ds Technology Sp. z o.o Eco Light LED Biurko na godzinę Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Ev Volta Sp. z o.o Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Mansolutions Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. OTK PROJEKT mptechnology Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Asseco Business Solutions S.A. MTS - Multi Technology Solutions S.C EKOPERFEX Labolatorium Gymsteer Sp. z o.o Foreco Termoinspekcje Pracownia ARiSW Apator Telemetria RAIL-TECH Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. BlackTech Eco Light Led DW2 Group ECO LED PRESTIGE Punkt Informacyjny ARP Biura Konstrukcyjne Ds Technology Sp. z o.o Eco Light LED Biurko na godzinę Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Ev Volta Sp. z o.o Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Mansolutions Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. OTK PROJEKT
PARTNERZY