Projekty UE

Fundusze Europejskie

W dniu 13.06.2017r. miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie projektu “Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu”. Na podstawie tej umowy projekt uzyska dofinansowanie z Regionalnego Program Operacyjny Woj. Pomorskiego na lata 2013-2020. Umowę w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego podpisał Pan Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego a ze strony Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Prezes Zarządu PARR S.A. – Mirosław Kamiński.

Przedsięwzięcie dotyczy wzmocnienie potencjału merytorycznego oraz organizacyjno-logistycznego PARR S.A. w celu rozbudowy oferty specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców. By wzmocnić PARR S.A do świadczenia usług dla przedsiębiorców w ramach projektu zostaną zrewitalizowane budynki poszpitalne przy ulicy Obrońców Wybrzeża 4 (budynek po Mikrobiologii oraz po zapleczu warsztatowym), a w nich przygotowane pomieszczenia, zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt, a personel SIT skorzysta ze szkoleń.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 14,3 mln zł, z czego prawie 6,7 mln zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po zakończeniu projektu zostaną uruchomione specjalne usługi doradcze dla przedsiębiorców, które są odpowiedzią na zweryfikowane potrzeby firm.
Od IV kwartału 2018r. planujemy uruchomienie:

- specjalistyczna usługa doradcza w zakresie pomiarów 3D
- specjalistyczna usługa doradcza w zakresie inżynierii odwrotnej
- specjalistyczna usługa doradcza w zakresie prototypowania
- specjalistyczna usługa doradcza w zakresie pomiarów termowizyjnych
- specjalistyczna usługa doradcza w zakresie efektywności energetycznej
- specjalistyczna usługa doradcza w zakresie instalacji fotowoltaicznych on-grid, off-grid
- specjalistyczna usługa doradcza w zakresie zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów produkcyjnych
- specjalistyczna usługa doradcza w zakresie ochrony praw własności intelektualnej dla firm opracowanie strategii zarządzania IP
- specjalistyczna usługa doradcza w zakresie budowania marki przedsiębiorstwa.

Więcej informacji o projekcie i planowanej ofercie dla przedsiębiorców można uzyskać w Słupskim Inkubatorze Technologicznym ul. Portowa 13B.

Projekty zrealizowane:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A była partnerem w projekcie realizowanym przez Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania pt. „Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 POKL 2007-2013. Konkurs zorganizowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Projekt zakładał utworzenie i realizację nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII.

Celem głównym projektu było: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WHSZ poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i rozwój kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze energetyka. Projekt przewidywał dwie edycje nowego kierunku studiów podyplomowych, niestacjonarnych. Skierowany był do 72 osób (po 36 osób na jeden nabór) słuchaczy studiów. Projekt realizowany w partnerstwie z PARR S.A wykorzystał infrastrukturę Słupskiego Inkubatora Technologicznego jako dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt realizowany był w okresie: 1 września 2013 - 31 sierpnia 2015r.

Zadania:

1/ Opracowanie nowego kierunku studiów przez specjalistów w dziedzinie OZE
2/ Realizacja studiów podyplomowych poprzez:

  • doposażenie bazy dydaktycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób 45+, w tym platformy dla osób z ograniczeniami ruchu, pętle indukcyjne wspomagające słyszenie, nadajniki fal radiowych do sal dydaktycznych i konferencyjnych, powiększalniki wspomagające widzenie, tablice interaktywne, dostosowanie strony www do potrzeb osób niedowidzących,
  • realizację kształcenia na studiach podyplomowych przygotowanych i prowadzonych przez wybitnych specjalistów/praktyków. Program studiów zawiera podstawowe treści merytoryczne w zakresie energetyki i pozyskiwania surowców dla energetyki rozszerzone o zagadnienia przedsiębiorczości. Uzupełnieniem dydaktyki będzie udział słuchaczy w konferencjach, warsztatach integracyjnych, case study oraz dla najlepszych studentów wyjazdy studyjne,
  • rozwój kompetencji kadry dydaktycznej WHSZ – cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni w zakresie rozwoju kompetencji miękkich
    i budowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów.

Fotogaleria ze spotkań Case study realizowanych w Słupskim Inkubatorze Technologicznym

FIRMY SIT

Tritec Engineering Foton Hydro-Projekty Fuglestad Sales Poland Termo EKO Sp z.o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Apator Telemetria Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Pracownia ARiSW Macrologic S.A. Pomieszczenia administracyjne SIT mptechnology Sp. z o.o. OptiNav Sp. z o.o. Miramar Software Andrzej Wąsik Kancelaria Gospodarcza DW2 Group EKOPERFEX S.C OptiMedi Sp. zo.o Sky Facades Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Vitalex Engineering Kaliop Poland Sp. z o.o. ECO PRESTIGE Oferta: Biurko na godziny

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 846 81 00
fax: 59 846 81 01
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Tritec Engineering Foton Hydro-Projekty Fuglestad Sales Poland Termo EKO Sp z.o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Apator Telemetria Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Pracownia ARiSW Macrologic S.A. mptechnology Sp. z o.o. OptiNav Sp. z o.o. Miramar Software Andrzej Wąsik Kancelaria Gospodarcza DW2 Group EKOPERFEX S.C OptiMedi Sp. zo.o Sky Facades Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Vitalex Engineering Kaliop Poland Sp. z o.o. ECO PRESTIGE Tritec Engineering Foton Hydro-Projekty Fuglestad Sales Poland Termo EKO Sp z.o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Apator Telemetria Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Pracownia ARiSW Macrologic S.A. mptechnology Sp. z o.o. OptiNav Sp. z o.o. Miramar Software Andrzej Wąsik Kancelaria Gospodarcza DW2 Group EKOPERFEX S.C OptiMedi Sp. zo.o Sky Facades Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO Vitalex Engineering Kaliop Poland Sp. z o.o. ECO PRESTIGE
PARTNERZY