Słupski Ośrodek Akademicki

„Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” to ważny dla regionu projekt Akademii Pomorskiej w Słupsku, którego celem jest dostosowanie oferty edukacyjnej AP do wymogów praktycznego kształcenia na potrzeby gospodarki i subregionalnego rynku pracy.

Projekt będzie realizowany w okresie 01.06.2017r .- 31.10.2018r.

Partnerami w projekcie są:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. /Słupski Inkubator Technologiczny

Zadanie w projekcie: Koordynacja prac przedsiębiorców i uczelni prowadząca do opracowania projektów programów praktycznego kształcenia SOA dostosowanych do potrzeb gospodarki i rynku pracy

Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa

Zadanie w projekcie: Dokształcenie przez przedsiębiorców/praktyków kadry dydaktycznej AP celem podniesienia jej kwalifikacji w zakresie kształcenia praktycznego oraz utworzenie bazy firm podejmujących u siebie studentów w ramach staży i praktyk;

Łączna wartości projektu AP wynosi 19.424.000 zł, z dofinansowaniem w kwocie 16 496 185 zł z funduszy UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Warto podkreślić, że dzięki realizacji tego projektu opracowane zostaną programy kształcenia z udziałem pracodawców subregionu, w czym uczelnię wspierać będą właśnie partnerzy projektowi PARR Słupski Inkubator Technologiczny i Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa. Specjalności inżynierskie, które już od roku akademickiego 2017/2018 poszerzą ofertę edukacyjną AP to: materiałoznawstwo, programowanie w robotyce i automatyce, programowanie aplikacji mobilnych i internetowych, odnawialne źródła energii, przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, gospodarka komunalna i wodno-ściekowa.

W ramach projektu SOA zostaną uruchomione oprócz ww. specjalności inżynierskich również nowe specjalności w trzech obszarach oczekiwanych przez gospodarkę subregionu: Inteligentne Technologie (ochrona cyberprzestrzeni, cybermedia, cyberzagrożenia, analiza danych w Business Intelligence), Energetyka i Środowisko (ekoenergetyka, biomonitoring i zrównoważony rozwój oraz Turystyka i Zdrowie (fizjoterapia w medycynie uzdrowiskowej, rehabilitacja w opiece geriatrycznej.

FIRMY SIT

ECO PRESTIGE Oferta: Biurko na godziny Ekowat Wind Sp. z o.o. Kancelaria Gospodarcza Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Macrologic S.A. Sky Facades Sp. z o.o. Foton DW2 Group Miramar Software Andrzej Wąsik Vitalex Engineering Apator Telemetria Pracownia ARiSW WIZJOSTUDIO Fuglestad Sales Poland Termo EKO Sp z.o.o mptechnology Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. OptiMedi Sp. zo.o Pomieszczenia administracyjne SIT Hydro-Projekty Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C Tritec Engineering OptiNav Sp. z o.o.

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 846 81 00
fax: 59 846 81 01
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
ECO PRESTIGE Ekowat Wind Sp. z o.o. Kancelaria Gospodarcza Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Macrologic S.A. Sky Facades Sp. z o.o. Foton DW2 Group Miramar Software Andrzej Wąsik Vitalex Engineering Apator Telemetria Pracownia ARiSW WIZJOSTUDIO Fuglestad Sales Poland Termo EKO Sp z.o.o mptechnology Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. OptiMedi Sp. zo.o Hydro-Projekty Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C Tritec Engineering OptiNav Sp. z o.o. ECO PRESTIGE Ekowat Wind Sp. z o.o. Kancelaria Gospodarcza Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Macrologic S.A. Sky Facades Sp. z o.o. Foton DW2 Group Miramar Software Andrzej Wąsik Vitalex Engineering Apator Telemetria Pracownia ARiSW WIZJOSTUDIO Fuglestad Sales Poland Termo EKO Sp z.o.o mptechnology Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. OptiMedi Sp. zo.o Hydro-Projekty Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C Tritec Engineering OptiNav Sp. z o.o.
PARTNERZY