Spotkanie informacyjne- wsparcie dla przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020 - 18.09.2018r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 18 września 2018 r. poświęcone możliwościom pozyskania przez przedsiębiorców wsparcia pochodzącego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.


W programie spotkania m.in.:


 • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020 - wprowadzenie: Inteligentne Specjalizacje, zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców, formy wsparcia
 • Aktualne i planowane wsparcie dla przedsiębiorców – przegląd możliwości wraz z omówieniem konkursów w ramach krajowych i regionalnych Programów
  o Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
  o Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  o Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 • Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców – Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.
 • Uregulowania prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców – Powiatowy Urząd Pracy
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich

Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 września 2018 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku, przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora Technologicznego, sala konferencyjna I piętro), w godz. 10:00 – 12:30.


Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 16 września 2018 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomoskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz zgłoszeniowy na spotkanie dostępne na stronie: kliknij
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.


FIRMY SIT

Kaliop Poland Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO BlackTech Eco Light LED Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Biurko na godzinę Administracja SIT Pracownia ARiSW DW2 Group Miniowe Formy 3D ECO LED PRESTIGE Ekowat Wind Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna EKOPERFEX Labolatorium Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o mptechnology Sp. z o.o. Oferta: Biurko na godziny Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Foton Apator Telemetria

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Kaliop Poland Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO BlackTech Eco Light LED Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Biurko na godzinę Pracownia ARiSW DW2 Group Miniowe Formy 3D ECO LED PRESTIGE Ekowat Wind Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna EKOPERFEX Labolatorium Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o mptechnology Sp. z o.o. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Foton Apator Telemetria Kaliop Poland Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO BlackTech Eco Light LED Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Biurko na godzinę Pracownia ARiSW DW2 Group Miniowe Formy 3D ECO LED PRESTIGE Ekowat Wind Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna EKOPERFEX Labolatorium Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o mptechnology Sp. z o.o. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Foton Apator Telemetria
PARTNERZY