spotkania informacyjnego „Wsparcie przedsiębiorców w perspektywie finansowej 2014-2020” - 21.02.2017r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 21 lutego 2017r. poświęcone możliwościom pozyskania wsparcia ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 przez przedsiębiorców.
W programie spotkania m.in.:
 • Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców w latach 2014-2020:
  - wsparcie UE na inwestycje przedsiębiorstw
  - Inteligentne Specjalizacje
  - zagadnienie pomocy publicznej w projektach przedsiębiorców
  - formy wsparcia
 • Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020:
  - Poddziałanie 2.2.1. „Inwestycje profilowane wsparcie dotacyjne”
  - Działanie 2.3. „Aktywność eksportowa”
  - Pozostałe możliwości pozyskania dofinansowania w ramach RPO WP
 • Inne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców:
  - Krajowe Programy Operacyjne
  - Instrumenty finansowe
  - Powiatowe Urzędy Pracy
 • Źródła informacji o Funduszach Unii Europejskiej.
Miejsce i termin spotkania:
Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej,
ul. Zjednoczenia 16a, w godz. 10:00-12:15.
Zgłoszenia:
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 20 lutego 2017 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.
Kontakt:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 84 68 114; (59) 84 68 115
Więcej informacji: kliknij
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

FIRMY SIT

Ds Technology Sp. z o.o Foreco Termoinspekcje Administracja SIT mptechnology Sp. z o.o. RAIL-TECH Sp. z o.o. Apator Telemetria Biura Konstrukcyjne ECO LED PRESTIGE DW2 Group Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Punkt Informacyjny ARP Biurko na godzinę EKOPERFEX Labolatorium MTS - Multi Technology Solutions S.C Digital Journey - Agencja Kreatywna Pracownia ARiSW OTK PROJEKT BlackTech Mansolutions Sp. z o.o. Eco Light LED Eco Light Led Ev Volta Sp. z o.o Oferta: Biurko na godziny Kaliop Poland Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Ds Technology Sp. z o.o Foreco Termoinspekcje mptechnology Sp. z o.o. RAIL-TECH Sp. z o.o. Apator Telemetria Biura Konstrukcyjne ECO LED PRESTIGE DW2 Group Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Punkt Informacyjny ARP Biurko na godzinę EKOPERFEX Labolatorium MTS - Multi Technology Solutions S.C Digital Journey - Agencja Kreatywna Pracownia ARiSW OTK PROJEKT BlackTech Mansolutions Sp. z o.o. Eco Light LED Eco Light Led Ev Volta Sp. z o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Ds Technology Sp. z o.o Foreco Termoinspekcje mptechnology Sp. z o.o. RAIL-TECH Sp. z o.o. Apator Telemetria Biura Konstrukcyjne ECO LED PRESTIGE DW2 Group Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Punkt Informacyjny ARP Biurko na godzinę EKOPERFEX Labolatorium MTS - Multi Technology Solutions S.C Digital Journey - Agencja Kreatywna Pracownia ARiSW OTK PROJEKT BlackTech Mansolutions Sp. z o.o. Eco Light LED Eco Light Led Ev Volta Sp. z o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o
PARTNERZY