Spotkanie informacyjne- przygotowanie i realizacja projektów 29.09.2017r.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku zaprasza na spotkanie informacyjne organizowane w dniu 29 września 2017 r. poświęcone aktualizacji najważniejszych dokumentów mających zastosowanie podczas przygotowywania i realizacji projektów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

W programie spotkania m.in.:

Aktualizacja Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawy wdrożeniowej”).

•Aktualizacja innych najważniejszych dokumentów niezbędnych w trakcie przygotowania i realizacji projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

•Źródła informacji o Funduszach Europejskich.


Miejsce i termin spotkania:

Spotkanie odbędzie się w piątek 29 września 2017 r. w siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku przy ul. Portowej 13 B (budynek Słupskiego Inkubatora
Technologicznego, sala konferencyjna nr 3), w godz. 10:00 – 12:15.

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniu jest przesłanie do dnia 28 września wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres:slupsk.pife@pomorskie.eulub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 84 68 114 lub 59 84 68 115. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania.

Program oraz formularz: tutaj

Galeria zdjęć

FIRMY SIT

Biura Konstrukcyjne MTS - Multi Technology Solutions S.C Punkt Informacyjny ARP Foreco Termoinspekcje BlackTech Asseco Business Solutions S.A. Biurko na godzinę Administracja SIT Kaliop Poland Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Oferta: Biurko na godziny RAIL-TECH Sp. z o.o. OTK PROJEKT Gymsteer Sp. z o.o mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o Pracownia ARiSW Ev Volta Sp. z o.o Eco Light LED Eco Light Led EKOPERFEX Labolatorium Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o DW2 Group Digital Journey - Agencja Kreatywna

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Biura Konstrukcyjne MTS - Multi Technology Solutions S.C Punkt Informacyjny ARP Foreco Termoinspekcje BlackTech Asseco Business Solutions S.A. Biurko na godzinę Kaliop Poland Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE RAIL-TECH Sp. z o.o. OTK PROJEKT Gymsteer Sp. z o.o mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o Pracownia ARiSW Ev Volta Sp. z o.o Eco Light LED Eco Light Led EKOPERFEX Labolatorium Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o DW2 Group Digital Journey - Agencja Kreatywna Biura Konstrukcyjne MTS - Multi Technology Solutions S.C Punkt Informacyjny ARP Foreco Termoinspekcje BlackTech Asseco Business Solutions S.A. Biurko na godzinę Kaliop Poland Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE RAIL-TECH Sp. z o.o. OTK PROJEKT Gymsteer Sp. z o.o mptechnology Sp. z o.o. Ekowat Wind Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o Pracownia ARiSW Ev Volta Sp. z o.o Eco Light LED Eco Light Led EKOPERFEX Labolatorium Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o DW2 Group Digital Journey - Agencja Kreatywna
PARTNERZY