Budowa Roku Słupski Inkubator Technologiczny
KONTAKT

Projekt Partnerski

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A jest partnerem w projekcie realizowanym przez Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania pt. „Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 POKL 2007-2013. Konkurs zorganizowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Projekt zakłada utworzenie i realizację nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII.

Celem głównym projektu jest: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WHSZ poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i rozwój kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze energetyka.

Projekt przewiduje dwie edycje nowego kierunku studiów podyplomowych, niestacjonarnych. Skierowany jest do 72 osób (po 36 osób na jeden nabór) słuchaczy studiów.

Projekt realizowany w partnerstwie z PARR S.A wykorzystuje infrastrukturę Słupskiego Inkubatora Technologicznego jako dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest w okresie: 1 września 2013 - 31 sierpnia 2015r.

Planowane zadania:

1/ Opracowanie nowego kierunku studiów przez specjalistów w dziedzinie OZE
2/ Realizacja studiów podyplomowych poprzez:

  • doposażenie bazy dydaktycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób 45+, w tym platformy dla osób z ograniczeniami ruchu, pętle indukcyjne wspomagające słyszenie, nadajniki fal radiowych do sal dydaktycznych i konferencyjnych, powiększalniki wspomagające widzenie, tablice interaktywne, dostosowanie strony www do potrzeb osób niedowidzących,
  • realizację kształcenia na studiach podyplomowych przygotowanych i prowadzonych przez wybitnych specjalistów/praktyków. Program studiów zawiera podstawowe treści merytoryczne w zakresie energetyki i pozyskiwania surowców dla energetyki rozszerzone o zagadnienia przedsiębiorczości. Uzupełnieniem dydaktyki będzie udział słuchaczy w konferencjach, warsztatach integracyjnych, case study oraz dla najlepszych studentów wyjazdy studyjne,
  • rozwój kompetencji kadry dydaktycznej WHSZ – cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni w zakresie rozwoju kompetencji miękkich i budowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów

Strona Lidera projektu: http://www.whsz.slupsk.pl

Aktualności:


Opracowanie nowego programu kieunku studiów podyplomowych- więcej informacji oraz materiały do pobrania na: http://www.ozestudia.whsz.slupsk.pl/aktualnosci.htm

REKRUTACJA:
Proces rekrutacji dla I naboru na "Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku" rozpocznie się 24.02.2014r. i trwać będzie do 7.03.2014r.
Informacje dotyczące procesu rekrutacji na dostępne będą na stronie internetowej Projektu, w Biurze Projektu oraz w siedzibie Partnera Projektu (Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, ul. Portowa 13b).

Dokumenty dotyczące naboru na studia podyplomowe w ramach projektu dostępne na: http://www.ozestudia.whsz.slupsk.pl/do-pobrania.htm

WYNIKI REKRUTACJI dla pierwszego naboru- LISTY RANGINGOWE: http://www.ozestudia.whsz.slupsk.pl/do-pobrania.htm#nabo1wyniki

Wydarzenia:

W dniu 19.12.2013r. w siedzibie WHSZ w Słupsku odbyła się Platforma wymiany doświadczeń, której celem było zainicjowanie działań zmierzających do zbudowania modelu systemowych powiązań pomiędzy sektorem nauki i biznesu dla wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy WHSZ a przedsiębiorstwami i instytucjami z subregionu słupskiego - zdjęcia ze spotkania na http://www.ozestudia.whsz.slupsk.pl/galeria.htm

Konferencja promująca nowy kierunek studiów

Konferencja promująca nowy kierunek studiów odbędzie się w dniu 12.02.2014r. w siedzibie WHSZ w Słupsku, ul Kozietulskiego 6-7.

Program konferencji (.pdf)

Formularz zgłoszeniowy (.doc) (.pdf)

FIRMY SIT

Oferta: Biurko na godziny Pomieszczenia administracyjne SIT Termo EKO Sp z.o.o WIZJOSTUDIO Raiffeisen Leasing Polska S.A. ROBONAUTA Fuglestad Sales Poland Macrologic S.A. SecuNet Miramar Software Andrzej Wąsik B.N. Trading Kancelaria Gospodarcza Hydro-Projekty Apator Telemetria Sp z.o.o EKOPERFEX S.C  Kaliop Poland Sp. z o.o. OptiMedi Sp. zo.o DW2 Group Euroledlighting Kapital Regnskap PL Sp.zo.o

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 846 81 00
fax: 59 846 81 01
sit@sit.slupsk.pl
PARTNERZY