Projekty UE

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A była partnerem w projekcie realizowanym przez Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania pt. „Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 POKL 2007-2013. Konkurs zorganizowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Projekt zakładał utworzenie i realizację nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII.

Celem głównym projektu było: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WHSZ poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i rozwój kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze energetyka. Projekt przewidywał dwie edycje nowego kierunku studiów podyplomowych, niestacjonarnych. Skierowany był do 72 osób (po 36 osób na jeden nabór) słuchaczy studiów. Projekt realizowany w partnerstwie z PARR S.A wykorzystał infrastrukturę Słupskiego Inkubatora Technologicznego jako dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt realizowany był w okresie: 1 września 2013 - 31 sierpnia 2015r.

Planowane zadania:

1/ Opracowanie nowego kierunku studiów przez specjalistów w dziedzinie OZE
2/ Realizacja studiów podyplomowych poprzez:

  • doposażenie bazy dydaktycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób 45+, w tym platformy dla osób z ograniczeniami ruchu, pętle indukcyjne wspomagające słyszenie, nadajniki fal radiowych do sal dydaktycznych i konferencyjnych, powiększalniki wspomagające widzenie, tablice interaktywne, dostosowanie strony www do potrzeb osób niedowidzących,
  • realizację kształcenia na studiach podyplomowych przygotowanych i prowadzonych przez wybitnych specjalistów/praktyków. Program studiów zawiera podstawowe treści merytoryczne w zakresie energetyki i pozyskiwania surowców dla energetyki rozszerzone o zagadnienia przedsiębiorczości. Uzupełnieniem dydaktyki będzie udział słuchaczy w konferencjach, warsztatach integracyjnych, case study oraz dla najlepszych studentów wyjazdy studyjne,
  • rozwój kompetencji kadry dydaktycznej WHSZ – cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni w zakresie rozwoju kompetencji miękkich
    i budowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów.

Fotogaleria ze spotkań Case study realizowanych w Słupskim Inkubatorze Technologicznym

FIRMY SIT

Hydro-Projekty Ekowat Wind Sp. z o.o. ECO PRESTIGE Kaliop Poland Sp. z o.o. Oferta: Biurko na godziny EKOPERFEX S.C Miramar Software Andrzej Wąsik Tritec Engineering Foton Sky Facades Sp. z o.o. Macrologic S.A. Fuglestad Sales Poland WIZJOSTUDIO Vitalex Engineering OptiNav Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Termo EKO Sp z.o.o Kancelaria Gospodarcza mptechnology Sp. z o.o. OptiMedi Sp. zo.o Pomieszczenia administracyjne SIT DW2 Group Apator Telemetria Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 846 81 00
fax: 59 846 81 01
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Hydro-Projekty Ekowat Wind Sp. z o.o. ECO PRESTIGE Kaliop Poland Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C Miramar Software Andrzej Wąsik Tritec Engineering Foton Sky Facades Sp. z o.o. Macrologic S.A. Fuglestad Sales Poland WIZJOSTUDIO Vitalex Engineering OptiNav Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Termo EKO Sp z.o.o Kancelaria Gospodarcza mptechnology Sp. z o.o. OptiMedi Sp. zo.o DW2 Group Apator Telemetria Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Hydro-Projekty Ekowat Wind Sp. z o.o. ECO PRESTIGE Kaliop Poland Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C Miramar Software Andrzej Wąsik Tritec Engineering Foton Sky Facades Sp. z o.o. Macrologic S.A. Fuglestad Sales Poland WIZJOSTUDIO Vitalex Engineering OptiNav Sp. z o.o. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pracownia ARiSW Termo EKO Sp z.o.o Kancelaria Gospodarcza mptechnology Sp. z o.o. OptiMedi Sp. zo.o DW2 Group Apator Telemetria Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
PARTNERZY