Projekty UE

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A była partnerem w projekcie realizowanym przez Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania pt. „Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 POKL 2007-2013. Konkurs zorganizowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Projekt zakładał utworzenie i realizację nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII.

Celem głównym projektu było: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WHSZ poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i rozwój kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze energetyka. Projekt przewidywał dwie edycje nowego kierunku studiów podyplomowych, niestacjonarnych. Skierowany był do 72 osób (po 36 osób na jeden nabór) słuchaczy studiów. Projekt realizowany w partnerstwie z PARR S.A wykorzystał infrastrukturę Słupskiego Inkubatora Technologicznego jako dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt realizowany był w okresie: 1 września 2013 - 31 sierpnia 2015r.

Planowane zadania:

1/ Opracowanie nowego kierunku studiów przez specjalistów w dziedzinie OZE
2/ Realizacja studiów podyplomowych poprzez:

  • doposażenie bazy dydaktycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób 45+, w tym platformy dla osób z ograniczeniami ruchu, pętle indukcyjne wspomagające słyszenie, nadajniki fal radiowych do sal dydaktycznych i konferencyjnych, powiększalniki wspomagające widzenie, tablice interaktywne, dostosowanie strony www do potrzeb osób niedowidzących,
  • realizację kształcenia na studiach podyplomowych przygotowanych i prowadzonych przez wybitnych specjalistów/praktyków. Program studiów zawiera podstawowe treści merytoryczne w zakresie energetyki i pozyskiwania surowców dla energetyki rozszerzone o zagadnienia przedsiębiorczości. Uzupełnieniem dydaktyki będzie udział słuchaczy w konferencjach, warsztatach integracyjnych, case study oraz dla najlepszych studentów wyjazdy studyjne,
  • rozwój kompetencji kadry dydaktycznej WHSZ – cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni w zakresie rozwoju kompetencji miękkich
    i budowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów.

Fotogaleria ze spotkań Case study realizowanych w Słupskim Inkubatorze Technologicznym

FIRMY SIT

Pracownia ARiSW Ekowat Wind Sp. z o.o. Miramar Software Andrzej Wąsik Hydro-Projekty Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ECO PRESTIGE mptechnology Sp. z o.o. Vitalex Engineering Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pomieszczenia administracyjne SIT WIZJOSTUDIO OptiNav Sp. z o.o. Sky Facades Sp. z o.o. Foton Macrologic S.A. Tritec Engineering DW2 Group Kancelaria Gospodarcza Termo EKO Sp z.o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C Fuglestad Sales Poland Apator Telemetria Oferta: Biurko na godziny OptiMedi Sp. zo.o

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 846 81 00
fax: 59 846 81 01
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Pracownia ARiSW Ekowat Wind Sp. z o.o. Miramar Software Andrzej Wąsik Hydro-Projekty Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ECO PRESTIGE mptechnology Sp. z o.o. Vitalex Engineering Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO OptiNav Sp. z o.o. Sky Facades Sp. z o.o. Foton Macrologic S.A. Tritec Engineering DW2 Group Kancelaria Gospodarcza Termo EKO Sp z.o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C Fuglestad Sales Poland Apator Telemetria OptiMedi Sp. zo.o Pracownia ARiSW Ekowat Wind Sp. z o.o. Miramar Software Andrzej Wąsik Hydro-Projekty Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ECO PRESTIGE mptechnology Sp. z o.o. Vitalex Engineering Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. WIZJOSTUDIO OptiNav Sp. z o.o. Sky Facades Sp. z o.o. Foton Macrologic S.A. Tritec Engineering DW2 Group Kancelaria Gospodarcza Termo EKO Sp z.o.o Kaliop Poland Sp. z o.o. EKOPERFEX S.C Fuglestad Sales Poland Apator Telemetria OptiMedi Sp. zo.o
PARTNERZY