Projekt Partnerski

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A jest partnerem w projekcie realizowanym przez Wyższą Hanzeatycką Szkołę Zarządzania pt. „Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Priorytetu IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 POKL 2007-2013. Konkurs zorganizowany został przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Projekt zakłada utworzenie i realizację nowego interdyscyplinarnego kierunku studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII.

Celem głównym projektu jest: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego WHSZ poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej i rozwój kompetencji kadry dydaktycznej w obszarze energetyka.

Projekt przewiduje dwie edycje nowego kierunku studiów podyplomowych, niestacjonarnych. Skierowany jest do 72 osób (po 36 osób na jeden nabór) słuchaczy studiów.

Projekt realizowany w partnerstwie z PARR S.A wykorzystuje infrastrukturę Słupskiego Inkubatora Technologicznego jako dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt realizowany jest w okresie: 1 września 2013 - 31 sierpnia 2015r.

Planowane zadania:

1/ Opracowanie nowego kierunku studiów przez specjalistów w dziedzinie OZE
2/ Realizacja studiów podyplomowych poprzez:

  • doposażenie bazy dydaktycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób 45+, w tym platformy dla osób z ograniczeniami ruchu, pętle indukcyjne wspomagające słyszenie, nadajniki fal radiowych do sal dydaktycznych i konferencyjnych, powiększalniki wspomagające widzenie, tablice interaktywne, dostosowanie strony www do potrzeb osób niedowidzących,
  • realizację kształcenia na studiach podyplomowych przygotowanych i prowadzonych przez wybitnych specjalistów/praktyków. Program studiów zawiera podstawowe treści merytoryczne w zakresie energetyki i pozyskiwania surowców dla energetyki rozszerzone o zagadnienia przedsiębiorczości. Uzupełnieniem dydaktyki będzie udział słuchaczy w konferencjach, warsztatach integracyjnych, case study oraz dla najlepszych studentów wyjazdy studyjne,
  • rozwój kompetencji kadry dydaktycznej WHSZ – cykl szkoleń dla kadry dydaktycznej uczelni w zakresie rozwoju kompetencji miękkich i budowania postaw przedsiębiorczych wśród studentów

Strona Lidera projektu: http://www.whsz.slupsk.pl

Studia podyplomowe - nabór I, nabór II - harmonogramy zajęć 2014/2015

Harmonogramy studiów realizowanych w ramach projektu pt. ,,Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku” na rok akademicki 2014/2015:

- nabór I - w formacie pdf
- nabór II - w formacie pdf

WYNIKI REKRUTACJI II NABÓR

Wyniki rekrutacji dla II naboru naboru na studia podyplomowe w ramach projektu pt. ,,Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku”

Listy rankingowe do pobrania : http://www.ozestudia.whsz.slupsk.pl/do-pobrania.htm#wyniki_nab

Ogłoszenie rekrutacji na II nabór :

Proces rekrutacji, dla II naboru na studia podyplomowe w ramach projektu pt. ,,Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, rozpocznie się 23.06.2014r. i trwać będzie do 4.07.2014r. godz. 10.00.

Dokumenty dotyczące II naboru na studia podyplomowe w ramach projektu pt. ,,Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku” dostępne są na stronie:http://www.ozestudia.whsz.slupsk.pl/do-pobrania.htm#rekrut2

...................................................................................................................................................................

Harmonogram oraz plany zajęć dla I naboru studiów realizowanych w ramach projektu pt. ,,Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku” dostępne są na stronie do pobrania http://www.ozestudia.whsz.slupsk.pl/do-pobrania.htm#plany1

WYNIKI REKRUTACJI dla pierwszego naboru- LISTY RANGINGOWE: http://www.ozestudia.whsz.slupsk.pl/do-pobrania.htm#nabo1wyniki

REKRUTACJA:
Proces rekrutacji dla I naboru na "Studia podyplomowe z przyszłością – ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku" rozpocznie się 24.02.2014r. i trwać będzie do 7.03.2014r.
Informacje dotyczące procesu rekrutacji na dostępne będą na stronie internetowej Projektu, w Biurze Projektu oraz w siedzibie Partnera Projektu (Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku, ul. Portowa 13b). Dokumenty dotyczące naboru na studia podyplomowe w ramach projektu dostępne na: http://www.ozestudia.whsz.slupsk.pl/do-pobrania.htm

Opracowanie nowego programu kieunku studiów podyplomowych- więcej informacji oraz materiały do pobrania na: http://www.ozestudia.whsz.slupsk.pl/aktualnosci.htm

Wydarzenia:

Konferencja zamykająca projekt "Studia podyplomowe..."- 26.08.2015

Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania oraz Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A mają zaszczyt zaprosić Słuchaczy i Słuchaczki studiów podyplomowych na konferencję zamykającą projekt „Studia podyplomowe z przyszłością - ZARZĄDZANIE I INWESTYCJE W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII przy WHSZ w Słupsku", która odbędzie się dnia 28 sierpnia 2015 r. o godz. 16.00 w siedzibie WHSZ w Słupsku, ul. Kozietulskiego 6-7, Aula 3.

Celem konferencji jest podsumowanie doświadczeń, osiągniętych wyników oraz perspektyw wynikających z wdrożenia projektu. Podczas konferencji odbędzie się uroczyste rozdanie świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów ukończonych szkoleń.

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do pobrania:

Program konferencji zamykającej projekt "Studia podyplomowe z przyszłością..."

W dniu 24.01.2015r. odbędzie się konferencja naukowo – dydaktyczna zorganizowana dla słuchaczy II –go naboru studiów podyplomowych „Zarządzanie i inwestycje w odnawialnych źródłach energii”. Konferencja z praktykami biznesu w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowi integralną część realizowanego aktualnie przez WHSZ projektu EFS.

W dniu 23.11.2014r. w godz. 9.30 - 15.30 w siedzibie WHSZ w Słupsku, odbędzie się konferencja dla uczestników studiów podyplomowych „Zarządzanie i Inwestycje w Odnawialnych Źródłach Energii” - nabór I.

W dniu 19.12.2013r. w siedzibie WHSZ w Słupsku odbyła się Platforma wymiany doświadczeń, której celem było zainicjowanie działań zmierzających do zbudowania modelu systemowych powiązań pomiędzy sektorem nauki i biznesu dla wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy WHSZ a przedsiębiorstwami i instytucjami z subregionu słupskiego - zdjęcia ze spotkania na http://www.ozestudia.whsz.slupsk.pl/galeria.htm

Konferencja promująca nowy kierunek studiów odbędzie się w dniu 12.02.2014r. w siedzibie WHSZ w Słupsku, ul Kozietulskiego 6-7.

Program konferencji (.pdf)

Formularz zgłoszeniowy (.doc) (.pdf)


Fotogaleria ze spotkań Case study

FIRMY SIT

EKOPERFEX S.C OptiNav Sp. z o.o. Pomieszczenia administracyjne SIT Raiffeisen Leasing Polska S.A. DW2 Group Miramar Software Andrzej Wąsik Ekowat Wind Sp. z o.o. Tritec Engineering Sp. z o.o Kancelaria Gospodarcza Hydro-Projekty B.N. Trading OptiMedi Sp. zo.o Termo EKO Sp z.o.o Macrologic S.A. mptechnology Sp. z o.o. Tesla Energy Sp. z o.o. Apator Telemetria Sp z o.o  Kaliop Poland Sp. z o.o. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Oferta: Biurko na godziny Pracownia ARiSW Fuglestad Sales Poland WIZJOSTUDIO

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 846 81 00
fax: 59 846 81 01
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
EKOPERFEX S.C OptiNav Sp. z o.o. Raiffeisen Leasing Polska S.A. DW2 Group Miramar Software Andrzej Wąsik Ekowat Wind Sp. z o.o. Tritec Engineering Sp. z o.o Kancelaria Gospodarcza Hydro-Projekty B.N. Trading OptiMedi Sp. zo.o Termo EKO Sp z.o.o Macrologic S.A. mptechnology Sp. z o.o. Tesla Energy Sp. z o.o. Apator Telemetria Sp z o.o  Kaliop Poland Sp. z o.o. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Pracownia ARiSW Fuglestad Sales Poland WIZJOSTUDIO EKOPERFEX S.C OptiNav Sp. z o.o. Raiffeisen Leasing Polska S.A. DW2 Group Miramar Software Andrzej Wąsik Ekowat Wind Sp. z o.o. Tritec Engineering Sp. z o.o Kancelaria Gospodarcza Hydro-Projekty B.N. Trading OptiMedi Sp. zo.o Termo EKO Sp z.o.o Macrologic S.A. mptechnology Sp. z o.o. Tesla Energy Sp. z o.o. Apator Telemetria Sp z o.o  Kaliop Poland Sp. z o.o. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Pracownia ARiSW Fuglestad Sales Poland WIZJOSTUDIO
PARTNERZY