Szkolenie dot. aspektów prawno-podatkowych prowadzenia działalności w SSE -30.11.2015r

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym, zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu, które odbędzie się już 30 listopada w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

Termin: 30 listopada 2015 r. godz. 10.00 (poniedziałek)

Miejsce: Słupski Inkubator Technologiczny, sala konferencyjna I piętro

Wykładowca: Sylwia Rusinek – prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym, zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu
o tematyce:

  • aspekty prawno-podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej;
  • nowelizacje przepisów strefowych: krajowych i wynikających z przepisów UE;
  • uzyskiwanie zezwoleń, ich zmiana i wygaszanie;
  • konsekwencje naruszenia warunków zwolnienia, zwrotu pomocy publicznej, odsetek;
  • przedłużony okres przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej;
  • zasady przyznawania wsparcia dla danej inwestycji;
  • ocena intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną dla projektu inwestycyjnego;
  • omówienie definicji nowych inwestycji, kwalifikowalności wydatków, efektywnego wykorzystania ulg;
  • monitorowanie pomocy publicznej w SSE.

Program:
10.00 - 10.05 - Powitanie uczestników
10.05 - 12.00 - Blok I
12.00 - 12.10 - Przerwa kawowa
12.10 - 14.00 - Blok II
14.00 - 14.30 - Zakończenie / lunch

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 listopada 2015 r. do godz. 16.00 e-mailem na adres: promocja@parr.slupsk.pl (prosimy uzupełnić formularz zgłoszeniowy).

Udział w seminarium jest bezpłatny dla: przedsiębiorców Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oraz partnerów PARR S.A. (po wcześniejszym uzgodnieniu), pracowników urzędów miast i gmin, na terenie których zlokalizowane są podstrefy lub patronaty SSSE. W seminarium mogą wziąć udział maksymalnie 2 osoby z jednej firmy /instytucji. Liczba miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o seminarium oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: www.sse.slupsk.pl

Zespół ds. Promocji i Pozyskiwania Inwestorów Słupskiej SSE/PARR S.A., tel. 59 840 11 73, promocja@parr.slupsk.pl oraz Facebook.com/Slupsksez.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Opis wykładowcy:

zdjęcie Sylwia RusinekSylwia Rusinek – prawnik - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doradca podatkowy. Zawodowo od 2000 r. specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Od 2010 r. w ramach prowadzonej indywidualnie Kancelarii zajmuje się m.in. obsługą prawno-podatkową firm, przekształceniami przedsiębiorstw, sporządzaniem dokumentacji cen transferowych oraz doradztwem na rzecz podmiotów prowadzących działalność na terenach specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności dotyczących korzystania z pomocy publicznej oraz przysługujących zwolnień w podatku dochodowym, sporządzaniem ofert mających na celu uzyskanie zezwoleń na terenie strefy, reprezentowaniem klientów w sporach sądowo-administracyjnych oraz szkoleniami otwartymi i zamkniętymi. Wcześniej przez dziesięć lat prawnik w Oddziale Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. – Zarządzającej Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną odpowiedzialna m.in. za procedury udzielania i zmiany zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, kontroli przedsiębiorców strefowych oraz obsługę prawną.

Cel szkolenia:

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów mają na celu zapoznanie uczestników praktycznymi, prawno-podatkowymi aspektami prowadzenia działalności na terenach specjalnych stref ekonomicznych. Szczególna uwaga zostanie skierowana na nowelizacje przepisów strefowych zarówno krajowych, jak i wynikających z przepisów Unii Europejskiej. Omówione zostaną znowelizowane zasady uzyskiwania zezwoleń, uprawniających do korzystania z pomocy publicznej oraz znowelizowane procedury ich zmiany, cofania i wygaszania, a także konsekwencje naruszeń warunków zezwolenia, zwrotu pomocy publicznej, odsetek, przedłużonego okresu przechowywania ksiąg i dokumentów związanych z uzyskaną pomocą publiczną oraz przedłużonym okresem przedawnienia roszczeń związanych ze zwrotem pomocy publicznej. Zajęcia mają przybliżyć uczestnikom zasady przyznawania wsparcia dla danej inwestycji, ocenę intensywności pomocy publicznej oraz wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą regionalną dla projektu inwestycyjnego. Omówione zostaną zasady dotyczące definicji nowych inwestycji, kwalifikowalności wydatków ponoszonych na terenie strefy, efektywnego wykorzystywania ulg i monitorowania pomocy publicznej w SSE.

Galeria zdjęć

FIRMY SIT

Administracja SIT Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Ekowat Wind Sp. z o.o. BlackTech Miniowe Formy 3D Kaliop Poland Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o Foton DW2 Group ECO LED PRESTIGE Pracownia ARiSW OTK PROJEKT EKOPERFEX Labolatorium Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Oferta: Biurko na godziny Eco Light LED Digital Journey - Agencja Kreatywna Biurko na godzinę Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD WIZJOSTUDIO Apator Telemetria

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Ekowat Wind Sp. z o.o. BlackTech Miniowe Formy 3D Kaliop Poland Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o Foton DW2 Group ECO LED PRESTIGE Pracownia ARiSW OTK PROJEKT EKOPERFEX Labolatorium Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Eco Light LED Digital Journey - Agencja Kreatywna Biurko na godzinę Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD WIZJOSTUDIO Apator Telemetria Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Ekowat Wind Sp. z o.o. BlackTech Miniowe Formy 3D Kaliop Poland Sp. z o.o. Ds Technology Sp. z o.o Foton DW2 Group ECO LED PRESTIGE Pracownia ARiSW OTK PROJEKT EKOPERFEX Labolatorium Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Eco Light LED Digital Journey - Agencja Kreatywna Biurko na godzinę Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD WIZJOSTUDIO Apator Telemetria
PARTNERZY