XVIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozowju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

  1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
  2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:

  • jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),

albo

  • został wdrożony do praktyki produkcyjnej - w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony).

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.

Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:

  • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
  • za projekt z branży ICT,
  • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: do dnia 5 maja 2015 roku, do godz. 16.30

na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

Dokumenty dla uczestników Konkursu są dostępne na stronie: http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95434.asp oraz http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95417.asp

FIRMY SIT

Apator Telemetria Kaliop Poland Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD Ds Technology Sp. z o.o Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D WIZJOSTUDIO EKOPERFEX Labolatorium OTK PROJEKT Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Administracja SIT Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Ekowat Wind Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Oferta: Biurko na godziny Foton BlackTech Biurko na godzinę Eco Light LED Pracownia ARiSW ALLKOM Marcin Kędzierski

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Apator Telemetria Kaliop Poland Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD Ds Technology Sp. z o.o Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D WIZJOSTUDIO EKOPERFEX Labolatorium OTK PROJEKT Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Ekowat Wind Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Foton BlackTech Biurko na godzinę Eco Light LED Pracownia ARiSW ALLKOM Marcin Kędzierski Apator Telemetria Kaliop Poland Sp. z o.o. Asseco Business Solutions S.A. Eco Light Led LTD Ds Technology Sp. z o.o Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich DW2 Group mptechnology Sp. z o.o. ECO LED PRESTIGE Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D WIZJOSTUDIO EKOPERFEX Labolatorium OTK PROJEKT Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Ekowat Wind Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Foton BlackTech Biurko na godzinę Eco Light LED Pracownia ARiSW ALLKOM Marcin Kędzierski
PARTNERZY