XVIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Polska Agencja Rozowju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w XVIII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości.

Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.

Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa-przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:

  1. produkt przyszłości jednostki naukowej,
  2. produkt przyszłości przedsiębiorcy,
  3. produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.

Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:

  • jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),

albo

  • został wdrożony do praktyki produkcyjnej - w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony).

Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.

Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:

  • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
  • za projekt z branży ICT,
  • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.

Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie: do dnia 5 maja 2015 roku, do godz. 16.30

na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości

Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl

Dokumenty dla uczestników Konkursu są dostępne na stronie: http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95434.asp oraz http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95417.asp

FIRMY SIT

Eco Light Led LTD Biurko na godzinę BlackTech Administracja SIT Apator Telemetria Oferta: Biurko na godziny Asseco Business Solutions S.A. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Foton EKOPERFEX Labolatorium Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Ekowat Wind Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Miniowe Formy 3D Eco Light LED WIZJOSTUDIO Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Kaliop Poland Sp. z o.o. Pracownia ARiSW ECO LED PRESTIGE DW2 Group

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Eco Light Led LTD Biurko na godzinę BlackTech Apator Telemetria Asseco Business Solutions S.A. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Foton EKOPERFEX Labolatorium Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Ekowat Wind Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Miniowe Formy 3D Eco Light LED WIZJOSTUDIO Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Kaliop Poland Sp. z o.o. Pracownia ARiSW ECO LED PRESTIGE DW2 Group Eco Light Led LTD Biurko na godzinę BlackTech Apator Telemetria Asseco Business Solutions S.A. Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Foton EKOPERFEX Labolatorium Szkoła Badmintona Mateusz Dynak Ekowat Wind Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Miniowe Formy 3D Eco Light LED WIZJOSTUDIO Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Kaliop Poland Sp. z o.o. Pracownia ARiSW ECO LED PRESTIGE DW2 Group
PARTNERZY