Księgowe czwartki w SIT " Formy zatrudnienia oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy" - 28.01.2016r.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne spotkanie z cyklu Księgowe Czwartki w SIT. Spotkanie będzie poświęcone formalnym aspektom dot. zatrudnienia. Na spotkanie zaprosiliśmy również przedstawiciela Urzędu Pracy w Słupsku, który przedstawi informacje na temat możliwości uzyskania z Urzędu Pracy dofinansowania na szkolenia pracowników.

Zgłoszenie uczestnictwa należy przesłać na sit@sit.slupsk.pl do dnia 26.01.2016r.

Ilość miejsc ograniczona! Istnieje możliwość zapisu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

Program ramowy obejmuje cztery bloki tematyczne, w trakcie których przedstawione zostaną zagadnienia w poniższym zakresie:

28.01.2016r.

godz. 10.00-14.15

Formy zatrudnienia- umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – narzędzie urzędów pracy dające możliwość dofinansowania kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Umowy cywilnoprawne jako podstawa zatrudnienia

 1. Umowa zlecenie
 • przedmiot, forma i treść
 • cechy charakterystyczne umowy zlecenia
 • postanowienia umowy zlecenia wskazujące na faktyczne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • realizacja umowy zlecenia wskazująca na faktyczne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (m.in. indywidualny grafik pracy, odpracowywanie zwolnień z pracy, zakres obowiązków)
 • stosowanie umowy zlecenia wskazujące na faktyczne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (m.in. równoległa umowa zlecenia dla uniknięcia nadgodzin, umowa zlecenia zawarta po rozwiązaniu stosunku pracy)


2. Umowa o dzieło

 • przedmiot, forma i treść
 • cechy charakterystyczne umowy o dzieło
 • postanowienia umowy o dzieło wskazujące na faktyczne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • realizacja umowy o dzieło wskazująca na faktyczne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (m.in. indywidualny grafik pracy, odpracowywanie zwolnień z pracy, zakres obowiązków)
 • stosowanie umowy o dzieło wskazujące na faktyczne zatrudnienie w ramach umowy o pracę (m.in. równoległa umowa o dzieło dla uniknięcia nadgodzin, umowa o dzieło zawarta po rozwiązaniu stosunku pracy)


3. Inne zagadnienia:

 • umowa cywilnoprawna a podróż służbowa
 • umowa cywilnoprawna a badania profilaktyczne, szkolenia BHP oraz inne obowiązki związane z BHP

Stosunek pracy oraz przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę
o pracę

 1. Cechy charakterystyczne stosunku pracy – forma umowy o pracę, jej rodzaje, treść – postanowienia charakterystyczne dla stosunku pracy
 1. Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy - podmioty uprawnione do wniesienia powództwa, właściwość sądu, termin wniesienia powództwa

Podatkowe skutki zatrudniania

 1. Opodatkowanie umów o dzieło i umów zlecenia podatkiem PIT:
 • Koszty uzyskania przychodów w wysokości 20% - zasady wyliczania; limit kosztów 50% - kiedy i dla kogo?
 • Stawka 18% i 32 % - zasady wyliczania;
 • Opodatkowanie zryczałtowane umów do 200, 00 zł.
 • Umowy zlecenia lub umowy o dzieło z nierezydentami


2. Składki ZUS od umów zlecenia i umów o dzieło:

 • Zasady wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne;
 • Projektowane zmiany w zasadach podlegania oskładkowaniu umów o dzieło – nowy projekt rządowy
 • Umowa zlecenia podlegająca pełnemu oskładkowaniu;
 • Umowa o dzieło oskładkowana jedynie ubezpieczeniem zdrowotnym;
 • Wyłączenia z podlegania ubezpieczeniom społecznym – kiedy i kto jest uprawniony?
 • Dobrowolne ubezpieczenie ZUS
 • Zgłoszenia, wyrejestrowania dla potrzeb ZUS umów zlecenia i umów o dzieło.

3. Dokształcanie i szkolenia:

 • Szkolenia i dokształcanie pracowników
 • Umowy cywilnoprawne a osoby uczące się
 • Szkolenia osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualny obszar kontrolny organów podatkowych

13:00 -13:30

Krajowy Fundusz Szkoleniowy – możliwość dofinansowania szkoleń pracowników.

Pani Aleksandra Markiewicz- Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku

FIRMY SIT

MTS - Multi Technology Solutions S.C RAIL-TECH Sp. z o.o. BlackTech ECO LED PRESTIGE Asseco Business Solutions S.A. OTK PROJEKT Oferta: Biurko na godziny Pracownia ARiSW EKOPERFEX Labolatorium Ev Volta Sp. z o.o Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Biurko na godzinę Eco Light LED Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Apator Telemetria DW2 Group Ds Technology Sp. z o.o Digital Journey - Agencja Kreatywna Administracja SIT Biura Konstrukcyjne Foreco Termoinspekcje Ekowat Wind Sp. z o.o. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak mptechnology Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. Mansolutions Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Eco Light Led LTD Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
MTS - Multi Technology Solutions S.C RAIL-TECH Sp. z o.o. BlackTech ECO LED PRESTIGE Asseco Business Solutions S.A. OTK PROJEKT Pracownia ARiSW EKOPERFEX Labolatorium Ev Volta Sp. z o.o Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Biurko na godzinę Eco Light LED Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Apator Telemetria DW2 Group Ds Technology Sp. z o.o Digital Journey - Agencja Kreatywna Biura Konstrukcyjne Foreco Termoinspekcje Ekowat Wind Sp. z o.o. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak mptechnology Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. Mansolutions Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Eco Light Led LTD Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna MTS - Multi Technology Solutions S.C RAIL-TECH Sp. z o.o. BlackTech ECO LED PRESTIGE Asseco Business Solutions S.A. OTK PROJEKT Pracownia ARiSW EKOPERFEX Labolatorium Ev Volta Sp. z o.o Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Biurko na godzinę Eco Light LED Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Apator Telemetria DW2 Group Ds Technology Sp. z o.o Digital Journey - Agencja Kreatywna Biura Konstrukcyjne Foreco Termoinspekcje Ekowat Wind Sp. z o.o. Szkoła Badmintona Mateusz Dynak mptechnology Sp. z o.o. Miniowe Formy 3D Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Kaliop Poland Sp. z o.o. Mansolutions Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Eco Light Led LTD Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna
PARTNERZY