Ruszają Fundusze Unijne dla firm z RPO WP 2014-2020- spotkania informacyjne

Ogłoszono pierwsze konkursy

165 mln złotych to łączna pula środków unijnych przeznaczonych na dotacje w ogłoszonych aktualnie przez Agencję Rozwoju Pomorza (ARP) dwóch konkursach.

Zyskają mikro, małe i średnie firmy, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych w poddziałaniu 2.2.1 „Inwestycje Profilowane - wsparcie dotacyjne”. Środki przeznaczone na konkurs to prawie 64 mln złotych, a wnioski o dotacje można składać już od 1 lutego 2016.

Dotacje na aktywność badawczo-rozwojową będą dostępne w poddziałaniu 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”. Kwota przeznaczona na ten cel to ponad 101 mln złotych, od 4 maja przyjmowane będą wnioski.

Inwestycje Profilowane – wsparcie dotacyjne” – konkurs jest szansą dla MSP, pozwala zwiększyć zdolność firm do rozwijania produktów i usług głównie poprzez zastosowanie innowacji. Finansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym m.in. zmiana procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług, zakup maszyn i sprzętu czy rozbudowa zaplecza – umożliwiające istotne poszerzenie rynków zbytu, palety oferowanych produktów lub usług bądź znaczącą poprawę ich jakości. Wsparcie finansowe będzie ukierunkowane także na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Wspierane będą również inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało- transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, m.in. dzięki zastosowaniu ekoinnowacji i wykorzystaniu nowych źródeł energii. Na dotacje dla MSP przeznaczono ponad 40 mln EUR.

W ramach poddziałania ”Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” - duże firmyw ewentualnych partnerstwach z innymi firmami, z jednostkami naukowymi, z IOB czy organizacjami pozarządowymi będą mogły otrzymać środki UE na działania związane z budową, przebudową, modernizacją infrastruktury jednostek sfery badawczo-rozwojowej na potrzeby wspólnych projektów wdrożeniowych przez innowacyjne firmy, a także na działania związane z budową czy modernizacją laboratoriów badawczo – rozwojowych z towarzyszącą im infrastrukturą. Środki przeznaczone na ten cel to ponad 83 mln EUR.

Link do informacji o konkursach: kliknij

Agencja Rozwoju Pomorza organizuje bezpłatne spotkania informacyjne. Najbliższe, dotyczące ogłoszonego konkursu w ramach Poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane - wsparcie dotacyjne” RPO WP 2014 – 2020 odbędą się w dn: 4, 9 i 11 lutego, w siedzibie ARP. Na spotkaniach m.in. o tym, kto może starać się o pozyskanie środków UE, preferowane typy projektów, poziom dofinansowania, kwalifikowalność wydatków, pomoc publiczna w projektach, zasady składania wniosków o dofinansowanie, kryteria oceny i zasady wyboru projektów, a także podpisywanie umów. Informacje można również uzyskać w Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, z których jeden mieści się w siedzibie ARP.

Szczegółowe informacje o spotkaniach i naborze wniosków - www.arp.gda.pl

FIRMY SIT

Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Biurko na godzinę Biura Konstrukcyjne Ds Technology Sp. z o.o Oferta: Biurko na godziny Miniowe Formy 3D Asseco Business Solutions S.A. Foreco Termoinspekcje Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. DW2 Group Kaliop Poland Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Eco Light Led LTD Pracownia ARiSW ECO LED PRESTIGE Szkoła Badmintona Mateusz Dynak BlackTech Ekowat Wind Sp. z o.o. Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna Ev Volta Sp. z o.o MTS - Multi Technology Solutions S.C Eco Light LED Administracja SIT OTK PROJEKT Mansolutions Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Apator Telemetria EKOPERFEX Labolatorium Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich RAIL-TECH Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o

SZYBKI KONTAKT

tel: 59 714 18 40
fax: 59 714 18 41
sit@sit.slupsk.pl
LOKATORZY
Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Biurko na godzinę Biura Konstrukcyjne Ds Technology Sp. z o.o Miniowe Formy 3D Asseco Business Solutions S.A. Foreco Termoinspekcje Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. DW2 Group Kaliop Poland Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Eco Light Led LTD Pracownia ARiSW ECO LED PRESTIGE Szkoła Badmintona Mateusz Dynak BlackTech Ekowat Wind Sp. z o.o. Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna Ev Volta Sp. z o.o MTS - Multi Technology Solutions S.C Eco Light LED OTK PROJEKT Mansolutions Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Apator Telemetria EKOPERFEX Labolatorium Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich RAIL-TECH Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o Multiprojekt Automatyka Sp. z o.o Biurko na godzinę Biura Konstrukcyjne Ds Technology Sp. z o.o Miniowe Formy 3D Asseco Business Solutions S.A. Foreco Termoinspekcje Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. DW2 Group Kaliop Poland Sp. z o.o. Digital Journey - Agencja Kreatywna Eco Light Led LTD Pracownia ARiSW ECO LED PRESTIGE Szkoła Badmintona Mateusz Dynak BlackTech Ekowat Wind Sp. z o.o. Metamodel<br/>Pracownia Architektoniczna Ev Volta Sp. z o.o MTS - Multi Technology Solutions S.C Eco Light LED OTK PROJEKT Mansolutions Sp. z o.o. mptechnology Sp. z o.o. Apator Telemetria EKOPERFEX Labolatorium Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich RAIL-TECH Sp. z o.o. Gymsteer Sp. z o.o
PARTNERZY