Multi Technology Solutions S.C

Projektowanie i wytwarzanie form cukierniczych I akcesoriów przy pomocy parku maszynowego składającego się z drukarek 3D.

Firmy w SIT