Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami świadectwo charakterystyki energetycznej MUSISZ posiadać jeżeli:

  • Wynajmujesz nieruchomość lub jej część (jako właściciel)
  • Sprzedajesz nieruchomość lub jej część na podstawie umowy sprzedaży
  • Sprzedajesz nieruchomość lub jej część na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest i nie będzie wymagane, kiedy wykorzystuje się istniejący budynek (lub lokal) na własny użytek i nie zamierza się go sprzedawać lub wynajmować. Musi jednak zostać sporządzone, gdy budynek lub część budynku (np. lokal mieszkalny lub użytkowy) będzie sprzedawany lub wynajmowany.

W przypadku nowo wybudowanego budynku świadectwo energetyczne trzeba dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

W ofercie SIT są usługi w zakresie przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej. Nasza Specjalistka d.s efektywności energetycznej posiada wymagane uprawnienie do wykonywania tego typu opracowań. 

Zadzwoń/napisz: 
Słupski Inkubator Technologiczny 
Ul. Portowa 13B 
tel: 59 714-18-40
e-mail: sit@sit.slupsk.pl 

 

 

Inne aktualności