Jak zostać lokatorem SIT?

Dołącz do społeczności SIT!
Dlaczego warto tu być?!

U nas poznasz osoby podobne do Ciebie, pasjonatów praktycznych rozwiązań i nowych technologii.

Obecności w SIT to nie tylko atrakcyjna i wygodna powierzchnia do pracy, to także doskonała możliwość poznania ciekawych osób i nawiązania współpracy oraz bycie w centrum najważniejszych wydarzeń branżowych.

Serdecznie zapraszamy firmy zainteresowane ulokowaniem swojej działalności w Słupskim Inkubatorze Technologicznym do złożenia swojej aplikacji o wynajem powierzchni (powierzchnia biurowa, powierzchnia produkcyjna).

Na kogo czekamy? Naborem objęte są firmy działające w szczególności w branżach preferowanych w rozumieniu regulaminu SIT:

IT – technologie informatyczne,
energie odnawialne,
robotyka i automatyka,
działalność w zakresie inżynierii i specjalistycznego projektowania,
branża kreatywna (grafika komputerowa, techniki multimedialne, oprogramowanie),
badania naukowe, prace rozwojowe i analizy techniczne.

Nabór prowadzony jest w systemie ciągłym do wyczerpania powierzchni.

Tel. (+48) 59 714-18-40
E-mail: sit@sit.slupsk.pl

Jakie dokumenty należy złożyć?

Formularz zgłoszeniowy do Słupskiego Inkubatora Technologicznego

Wraz z formularzem należy przedłożyć komplet wymaganych dokumentów:

 1. Dowód rejestracji przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze (ewidencja działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy),
 2. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach (nie starszy niż 3 m-ce od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego)
 3. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek (nie starszy niż 3 m-ce od dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego)
 4. Z uwagi na korzystanie z powierzchni na preferencyjnych warunkach konieczne jest złożenie także dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia pomocy de minimis:
  – formularza informacji przedstawianych przez ubiegającego się o pomoc de minimis, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Do Formularza informacji przedstawianych przez ubiegającego się o pomoc de minimis należy dostarczyć następujące dokumenty:
  – Informacja o wysokości uzyskanej pomocy de minimis (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Regulaminu)
 5. Sprawozdanie finansowe za 3 ostatnie lata (dotyczy przedsiębiorstw prowadzących pełną księgowość i prowadzących działających gospodarczą powyżej 3 lat). UWAGA: W przypadku podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, a działających krócej niż 3 lata należy przedstawić: Rachunek zysków i strat za rok bieżący oraz poprzedzający (jeśli dotyczy).
 6. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych – dokumenty finansowe rozliczenie podatkowo finansowe za ostatnie 3 lata

 7. Zapotrzebowanie na usługi merytoryczne

Dodatkowe dokumenty, które przedsiębiorca składa na potwierdzenie elementów podlegających ocenie przy rekrutacji:

 1. Wydruk ZUS DRA z widoczną liczbą osób ubezpieczonych, na potwierdzenie ilości etatów za rok ubiegły oraz stan na rok bieżący (w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklarował zatrudnienie w Formularzu)
 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje przedsiębiorcy prowadzącego działalność lub/i zatrudnionych pracowników –Oświadczenie przedsiębiorcy potwierdzającego kwalifikację własne/ zatrudnionych pracowników (o ile przedsiębiorca zadeklarował takie w Formularzu)
 3. Dokumenty potwierdzające współpracę z jednostkami naukowymi (porozumienie, umowa współpracy, umowa partnerska, list intencyjny itp.) o ile przedsiębiorca zadeklarował istnienie takiej współpracy w Formularzu.
 4. Dokument potwierdzający posiadanie przez podmiot patentu, wzoru użytkowego, certyfikatu, licencji, technologii itp. (o ile przedsiębiorca zadeklarował posiadanie takowych w Formularzu)

Chcesz wynająć powierzchnię?

Napisz do nas