Punkt Informacyjny FE

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich prowadzi działalność informacyjną dla pomorskich przedsiębiorców oraz osób planujących otwarcie działalności gospodarczej.

Oferuje bezpłatnie:

 1. konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, pisemne, e-mailowe,
 2. indywidualne konsultacje u klienta – grupowe (pracownicy JST, instytucji publicznych, uczelni, przedstawicieli organizacji pozarządowych itp.),
 3. indywidualne konsultacje dla osób z niepełnosprawnościami,
 4. diagnozę wstępną – zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu,
 5. informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu,
 6. dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się wdrażaniem Funduszy Europejskich,
 7. informację o bezpłatnych szkoleniach, studiach i innych projektach dofinansowanych przez UE,
 8. informację i wstępną pomoc przy przygotowaniu wniosku oraz rozliczaniu projektów finansowanych z Funduszy Europejskich (informowanie o przebiegu procesu rozliczania – etapy, obowiązujące procedury, wymagane dokumenty, terminy),
 9. otwarte spotkania informacyjne i szkolenia dla beneficjentów oraz osób, które chcą skorzystać z Funduszy Europejskich (w tym webinaria),
 10. spotkania dla szkół ponadpodstawowych (stacjonarne i online),
 11. Mobilne Punkty Informacyjne (MPI) – spotkania z klientami w miejscowościach w których nie ma punktu informacyjnego,
 12. całodzienne dyżury MPI,
 13. Stoiska informacyjne podczas wydarzeń organizowanych w regionie,
 14. nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, urzędy marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich.

Konsultanci Punktu w Słupsku udzielają informacji w odniesieniu do wszystkich programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFRMA) oraz Funduszu Spójności.

Godziny otwarcia Punktu:
poniedziałki  8:00 – 18:00
wtorki – piątki 8:00 – 16:00

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.

Firmy w SIT