Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego

Projekt „Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego”

Słupski Inkubator Technologiczny powstał w wyniku realizacji przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu „Budowa i wyposażenie Słupskiego Inkubatora Technologicznego”

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2014; Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych.

Główne wydatki sfinansowane w projekcie:

  • dokumentacja techniczna
  • koszty nadzoru inwestycyjnego
  • budowa obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu
  • pełne wyposażenie budynku
  • centrum szkoleniowo-konferencyjne
  • pracownie specjalistyczne
  • szkolenia i promocja projektu

Całkowita wartość projektu: 41.875.273,50 PLN

Wartość dofinansowania: 26.723.786,40 PLN

W wyniku realizacji powstał nowoczesny budynek o powierzchni 7053 m2 oferujący na preferencyjnych warunkach powierzchnię biurową i produkcyjną. Ponadto oferta SIT obejmuje usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze oraz realizację różnych inicjatyw skierowanych do osób myślących o własnym biznesie jak i już prowadzących własne firmy.