Specjalistyczne usługi doradcze dla biznesu

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizuje projekt: „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

Poddziałanie 2.4.3 Instytucje Otoczenia Biznesu

Termin zakończenia projektu: 31.08.2021r.

Projekt „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu” dotyczy wzmocnienie potencjału merytorycznego oraz organizacyjno-logistycznego PARR S.Aw celu rozbudowy oferty specjalistycznych usług doradczych dla przedsiębiorców. By wzmocnić potencjał PARR S.A do świadczenia usług dla przedsiębiorców w ramach projektu zostaną zrewitalizowane budynki poszpitalne przy ulicy Obrońców Wybrzeża 4, a w nich przygotowane pomieszczenia, zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt, a personel SIT skorzysta ze szkoleń celem przygotowania do świadczenia specjalistycznych usług doradczych.

Całkowita wartość projektu to ponad 14,3 mln zł, z czego prawie 6,7 mln zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Po zakończeniu projektu zostaną uruchomione specjalne usługi doradcze dla przedsiębiorców, które są odpowiedzią na zweryfikowane potrzeby firm.

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie pomiarów 3D

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie inżynierii odwrotnej

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie prototypowania

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie pomiarów termowizyjnych

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie efektywności energetycznej

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie instalacji fotowoltaicznych on-grid, off- grid

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie zarządzania strategicznego i optymalizacji procesów produkcyjnych

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie ochrony praw własności intelektualnej dla firm opracowanie strategii zarządzania IP

– specjalistyczna usługa doradcza w zakresie budowania marki przedsiębiorstwa

 

Osobami do kontaktu w sprawie projektu są:

Ewa Krzaczkowska e-mail: ewa.krzaczkowska@sit.slupsk.pl

Marcin Ingielewicz e-mail: marcin.ingielewicz@sit.slupsk.pl

Słupski Inkubator Technologiczny Ul. Portowa 13b Tel. 59/714-18-40