Formularz zgłoszeniowy na wynajem auli

Formularz zgłoszeniowy na wynajem Auli:

Zapraszamy do wypełnienia formularza ze szczegółami rezerwacji auli na organizację wydarzenia artystycznego.

  Nazwa Płatnika*

  Adres Płatnika*

  NIP

  Osoba kontaktowa*

  Telefon kontaktowy*

  Adres e-mail*

  Sala*

  Termin* - dzień 1

  Godzina - Przyjazd techniki*

  Godzina - Próby*

  Godzina - Rozpoczęcie wydarzenia

  Godzina - Przerwa jeśli jest planowana

  Godzina - Demontaż techniki

  Godzina* - Opuszczenie sali

  Dodatkowy sprzęt

  Liczba uczestników*

  Cel wynajmu (Nazwa wydarzenia)*:

  Do kogo wydarzenie jest skierowane?*:

  Uwagi dodatkowe


  W przypadku przedłużenia czasu wynajęcia Auli ponad zakres określony w formularz zgłoszeniowym Wynajmujący nalicza opłatę za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.  *-pola wymagane