Formularz zgłoszeniowy na wynajem sali-PDF

Formularz zgłoszeniowy na wynajem Sali:

Zapraszamy do wypełnienia formularza ze szczegółami rezerwacji. 

  Nazwa Płatnika*

  Adres Płatnika*

  NIP

  Osoba kontaktowa*

  Telefon kontaktowy*

  Adres e-mail*

  Sala*

  Aranżacja*

  Na ile dni wynająć salę?

  Termin - dzień 1

  Godzina rozpoczęcia

  Godzina zakonczenia

  Termin - dzień 2 (jeśli dotyczy)

  Godzina rozpoczęcia

  Godzina zakonczenia

  Termin - dzień 3 (jeśli dotyczy)

  Godzina rozpoczęcia

  Godzina zakonczenia

  Termin - dzień 4 (jeśli dotyczy)

  Godzina rozpoczęcia

  Godzina zakonczenia

  Termin - dzień 5 (jeśli dotyczy)

  Godzina rozpoczęcia

  Godzina zakonczenia

  Dodatkowy sprzęt

  Liczba uczestników*

  Cel wynajmu (Nazwa wydarzenia)*:

  Do kogo wydarzenie jest skierowane?*:

  Przerwa kawowa

  Przerwa kawowa z przekąskami - warianty

  Lunch

  Uwagi dodatkowe


  W przypadku przedłużenia czasu wynajęcia Sali ponad zakres określony w formularz zgłoszeniowym Wynajmujący nalicza opłatę za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę, zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

  *-pola wymagane