Dzień przedsiębiorcy 2023 śniadanie biznesowe i warsztaty w Centrum 3D w Słupsku”

Dzień przedsiębiorcy 2023 – śniadanie biznesowe i warsztaty w Centrum 3D w Słupsku”

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami zaprasza na  „Dzień przedsiębiorcy 2023 – śniadanie biznesowe i warsztaty w Centrum 3D w Słupsku”

Tematem przewodnim będzie kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców i przedstawienie aktualnej oferty dostępnych narzędzi wspierających firmy jakimi dysponuje nasza Agencja. Są to m.in. zwolnienia podatkowe w ramach programu Polska Strefa Inwestycji, specjalistyczne usługi dla przemysłu. Partnerzy merytoryczni przedstawią szeroki wachlarz usług i produktów, ukierunkowanych na wsparcie w rozwoju przedsiębiorców w różnych obszarach.

Planowane w Słupsku spotkanie będzie dedykowane do firm z Miasta Słupska oraz gmin powiatu słupskiego. Planowany termin to 21 czerwca br. o godz. 10:00 w Centrum Druku 3D przy ul. Obrońców Wybrzeża 3b.

KIEDY: 21.06.2023 (środa) – godz. 10:00

GDZIE: Centrum Druku 3D – Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Obrońców Wybrzeża 3 B, Słupsk

ZAPISZ SIĘ poprzez stronę:https://app.evenea.pl/event/dzienprzedsiedsiebiorcyslupsk/

DLA KOGO: Spotkanie jest dedykowane do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swoich działalności w tym realizacją nowych inwestycji na terenie Miasta Słupsk oraz gmin powiatu słupskiego: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka, Kępice.

Spotkanie jest częścią ogólnopolskiej inicjatywy pn. „Dzień Przedsiębiorcy”, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

PROGRAM:

10:00 – 10:15 – Powitanie przez Organizatorów oraz Partnerów

10:15 – 10:30 – Polska Strefa Inwestycji – kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. / Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna

10:30 – 10:45 – Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców w zakresie specjalistycznych usług dla przemysłu – Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A./Słupski Inkubator Technologiczny

10:45 – 11:15 – Dlaczego boimy się ekspansji? Rozwój biznesu w czasach „wyjątkowej niepewności”– Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE)

11:15 – 11:30 – Na jaką pomoc z Agencji Rozwoju Przemysłu mogą liczyć pomorscy przedsiębiorcy? – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

11:30 – 11:40 – Możliwości płynące ze współpracy przedsiębiorstw z PKO Bankiem Polskim – PKO Bank Polski

11:40 – 12:00 – Dotacje i zachęty inwestycyjne – Deloitte

12:00 – 12:10– Na początku najważniejszy jest pomysł. Jak ubiegać się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich? – Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców

12:10 – 12:20 – Poręczenie jako wsparcie przedsiębiorców w procesie kredytowym i przetargowym – Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

12:20 – 13:30 – Zwiedzanie „Centrum 3D” – pokaz skanowania i druku 3D na żywo / Rozmowy kuluarowe / poczęstunek

WARUNKI UDZIAŁU:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji.
Liczba Uczestników wydarzenia jest ograniczona. O możliwości udziału w wydarzeniu decyduje kolejność dokonania zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników wybranego wydarzenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie również możliwość limitu ilości osób na jedną firmę. Każda z zarejestrowanych i zweryfikowanych osób otrzyma na swój e-mail potwierdzenie.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu, ale jest zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: promocja@parr.slupsk.pl w terminie nie później niż na 2 dni robocze do dnia wydarzenia.
Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w wydarzeniu skutkuje obciążeniem Uczestnika karą umowną w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), płatna za każdego zgłoszonego Uczestnika.

PARTNERZY SAMORZĄDOWI:

Jednostki Samorządu Terytorialnego, Miasto Słupsk i gminy Powiatu Słupskiego – Partnerzy PARR  S.A. w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.

ORGANIZATOR / KONTAKT :

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Misją PARR jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. PARR, jako regionalny punkt kontaktowy dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Zasięg SSSE w ramach PSI obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego.

www.sse.slupsk.pl
, tel. 59 840 11 73, promocja@parr.slupsk.pl

Inne aktualności