Jak zabezpieczyć interesy firmy umowy w obrocie gospodarczym

Jak zabezpieczyć interesy firmy – umowy w obrocie gospodarczym

Polecamy uwadze seminarium pt. „Jak zabezpieczyć interesy firmy – umowy w obrocie gospodarczym”

Podczas seminarium dowiesz się:

 • Kto jest uprawniony do zawierania umów w obrocie gospodarczym?
 • Jak prawidłowo redagować umowy?
 • Jak należycie zabezpieczyć interesy firmy zawierając umowy z kontrahentami?

W ramach prelekcji omówione zostaną podstawy prawne oraz praktyczne aspekty zawierania umów pomiędzy przedsiębiorcami. Spotkanie zakończymy sesją pytań i odpowiedzi.

Zakres tematyczny:

 1. Umowa w obrocie gospodarczym – definicja
 2. Rodzaje umów – podział podstawowy
 3. Weryfikacja kontrahenta umowy
 4. Zasady zawierania umów
 5. Forma oraz konstrukcja prawna umowy – kluczowe zagadnienia
  – reprezentacja stron przy zawieraniu umów
  – struktura umowy
  – klauzule umowne
 6. Zmiana i zakończenie stosunku umownego
 7. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – skutki prawne

Kiedy: 27 października 2023r. w godz. 11:00 – 14:00

Miejsce: Sala szkoleniowo- konferencyjna nr 2

Zapisy na stronie: KLIK

Prowadząca: Mec. Agnieszka Bytof – radca prawny
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Prawo. Odbyła aplikację radcowską i po złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Gdańsku pod nr wpisu GD/GD/2641. Założyciel Kancelarii Prawnej z siedzibą w Gdańsku będącej członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Ekspert Zespołu Ekspertów Centrum Prasowego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku w dziedzinie szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa karnego gospodarczego oraz prawa pracy i ochrony danych osobowych, a także alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów i sporów (Alternative Dispute Resolution – ADR) tj. mediacji i arbitrażu. Mediator stały Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych i z zakresu prawa pracy. Prelegent dedykowanych seminariów prawnych dla biznesu. Autor wypowiedzi medialnych oraz publikacji eksperckich z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych.

Organizator: Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.
Inne aktualności