MS ACCESS- szkolenie poziom podstawowy

Szkolenie

MS ACCESS- poziom podstawowy

1 godzina dydaktyczna = 45 min.

Szkolenie

MS ACCESS- poziom podstawowy

Tryb zajęć

16 godz. dydaktycznych (dwa dni szkoleniowe)

Cena

700,00 zł brutto/os.

Program

Program zajęć

Rejestracja

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna

Dla kogo? Szkolenie dedykowane dla osób, które na co dzień zajmują się tworzeniem raportów, zestawień i pracują z dużą ilością danych oraz prowadzą rozbudowane analizy.

Wymagania: Sprawne poruszanie się w środowisku MS Windows. Podstawowa znajomość programu MS Excel.

Dodatkowe informacje:

  • Na życzenie klienta realizujemy szkolenia indywidualne.
  • Warunkiem uczestnictwa jest:
    a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego danego szkolenia
    b) dokonanie wpłaty za szkolenie po potwierdzeniu przez Organizatora możliwości realizacji szkolenia. Opłaty można dokonywać na podstawie faktur pro-forma wystawionych przez Organizatora za pomocą przelewu bankowego.
  • Wydajemy zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.
  • Jeśli spełniasz warunki pozwalające na skorzystanie ze zwolnienia usług od podatku VAT wypełnij oświadczenie: oświadczenie o VAT
  • Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.– zarządzająca Słupskim Inkubatorem Technologicznym, jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Numer ewidencyjny: 2.22/00077/2010

Kontakt w sprawie szkoleń:
tel. (59) 714-18-40 e-mail: sit@sit.slupsk.pl

Jesteś zainteresowany szkoleniem?