Cyberbezpieczeństwo jako fundament ciągłości pracy przedsiębiorstwa

Cyberbezpieczeństwo jako fundament ciągłości pracy przedsiębiorstwa

Zapraszamy na bezpłatne seminaria w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych”.

Prowadzący: Piotr Kukla – specjalista ds. bezpieczeństwa sieci, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001 oraz Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO/IEC 22301.

Wiedza i świadomość pracowników to dziś jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa informatycznego. Nie wystarczy odpowiedni sprzęt i zabezpieczenia – to ludzie, którzy go obsługują muszą znać podstawy bezpiecznego zachowania w sieci. Podczas wykładu trener omawia zagadnienia technologii, Internetu, metody działania cyberprzestępców (w tym elementy psychologii, socjotechniki i manipulacji) oraz sposoby ochrony przed cyberatakami.
Udział w seminarium nie wymaga wiedzy technologicznej, każdy może wziąć w nim udział!

Spotkanie zakończymy sesją pytań i odpowiedzi.

SPOTKANIE W SŁUPSKU:

termin: 15 listopada 2023, godz. 10:00

miejsce: Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk

Na spotkaniu będą obecne konsultantki Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich dla Przedsiębiorców w Słupsku. 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1.

Wstęp wolny – wymagana rejestracja. Poniżej formularz zgłoszeniowy.

FORMULARZ

Inne aktualności