Zdobądź środki na Promocję Marki

Zdobądź środki na Promocję Marki

Trwa konkurs dla MŚP na pozyskanie dofinansowania na projekty dotyczące wzmocnienia potencjału eksportowego przedsiębiorców na rynkach międzynarodowych. W szczególności będzie brany pod uwagę udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych. Ważne, aby były realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki.

Nabór prowadzi  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, termin wnioskowania do 30 listopada 2023r.

Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane to:

  • udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
  • wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego lub konferencjach branżowych w czasie trwania misji;
  • kampanie promocyjne.
                                                                            Więcej szczegółów ↓
Inne aktualności