Dzień Otwarty w Centrum 3D techniczne spotkanie dla przedsiębiorców

Dzień Otwarty w Centrum 3D – techniczne spotkanie dla przedsiębiorców

Dzień Otwarty w Centrum 3D – techniczne spotkanie dla przedsiębiorców
Spotkanie odbędzie się w formie prezentacyjno-demonstracyjnej.


Przedstawimy korzyści dla przedsiębiorstwa ze stosowania:
1. Skanowania 3D,
2. Inżynierii odwrotnej i Druku 3D w utrzymaniu ruchu przy liniach produkcyjnych,
3. Prototypowania nowych rozwiązań,
4. Średnionakładowej produkcji części w Druku 3D.


Oprócz prezentacji będą wykonywane pokazy demonstracyjne na 3 stanowiskach:
1. Stanowisko ze skanerem 3D: (skanowanie na żywo, pomiary GD&T, mapy odchyłek)
2. Stanowisko z inżynierią odwrotną – pokaz na żywo
3. Stanowiska z drukiem 3D: (druk na żywo i prezentacja gotowych wydruków w technologiach z różnych materiałów).
Termin: 13 lutego 2024 r., godz. 10:00 (przewidywany czas 1,5-2h)
Lokalizacja: Centrum 3D Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 3a

Wydarzenie skierowane jest głównie do osób związanych z utrzymaniem ruchu na liniach produkcyjnych, kadry odpowiedzialnej za kontrolę jakości produktów oraz zajmujących się projektowaniem podzespołów maszyn, urządzeń i wzorników.

W celu udziału prosimy o rejestrację poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: sit@parr.slupsk.pl, zawierającej imię, nazwisko, nazwę firmy oraz zajmowane stanowisko.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Inne aktualności